Työelämän toisinajattelijat kyseenalaistaa kiveen hakatut käytännöt

Tehostaminen ja tuottavuuspuhe ovat vallanneet yhteiskunnallisen keskustelun. Tuottavuutta on kuitenkin vaikea nostaa pelkällä numerojohtamisella. Työn tuottavuus ja mielekkyys lähtevät ennen kaikkea mahdollisuudesta tehdä työtä, jolla on jokin itseä suurempi merkitys muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Tästä syntyy innostava, kestävä ja moniarvoinen työelämä.

Nykypäivän suorituskeskeinen yhteiskunta uskoo yksilön yli-inhimillisiin kykyihin kehittyä rajattomasti. Työelämä ei muutu mielekkääksi sen enempää ylhäältä saneltuna kuin itsensäjohtamisoppaisiin uppoamalla. Työyhteisöään pitäisi katsoa laajemmin ja etsiä yhdessä työn tärkeitä päämääriä ja ammattinsa merkityksellisyyttä. Työhön voi puhaltaa uutta intoa, luovuutta ja tuoreita näkökulmia kyseenalaistamalla kiveen hakatut käytännöt. Näin voidaan myös romuttaa markkinakoneiston työn ilolle pystyttämiä esteitä.

Työelämän toisinajattelijat tarjoaa kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja mielekkään työn luomiseen. Tutkimukseen pohjautuen teos pohtii keinoja, joilla jäykkien käytäntöjen, suoritusmittareiden ja epärealististen odotusten puristuksiin jäävä ihminen voi yhdessä työyhteisönsä kanssa osallistua työelämän tervehdyttämiseen.

Vapaus on keskeinen osa hyvää työelämää ja työtä

”Työn ja työelämän kehittämiseen jokainen törmää oman työpaikkansa arjessa. Monessa työpaikassa uudistumista ja uudenlaisia työtapoja todella kaivataankin! Usein kuitenkin joudutaan ojasta allikkoon, kun ratkaisujen tarjoajaksi ostetaan ulkopuolinen konsultti, jonka käynnistämät muutoshankkeet lähinnä rasittavat normaalia työntekoa.”

”Paradoksaalista on sekin, että samaan aikaan kun monissa edelläkävijäyrityksissä on havahduttu managerialismin haittavaikutuksiin ja ryhdytty tietoisesti rakentamaan toisenlaista työ- ja johtamiskulttuuria, juurrutetaan managerialistista johtamistapaa entistä tiukemmin julkisten organisaatioiden toimintaan.”

”Lehdet, televisio-ohjelmat ja blogit pursuilivat jännittäviä tarinoita erilaisista uranvaihtajista ja omien polkujensa etsijöistä. Tyypillisesti näissä uratarinoissa oli ihaileva ja yksilökeskeinen sävy uuden työn sankaritarinan hengessä.”

”Kolmas tila on aina omalla porukalla mietitty, juuri kyseisen yhteisön tilanteeseen ja työhön sopiva toiminnan tila. Yhteisöinä kolmannet tilat muistuttavatkin (…) arvoyhteisöjä eli porukoita, jotka haluavat työskennellä omien arvojensa mukaisesti samanhenkisten toimijoiden kanssa.”

”Vapaus mahdollistaa työn itseisarvoisten päämäärien tavoittelun omaehtoisesti ja on siksi keskeinen osa hyvää työelämää ja työtä. Yhteisöllisyys puolestaan mahdollistaa askeleen yksilötason puuhastelusta konkreettiseksi käytäntöjen muutokseksi.”

Elina Henttonen & Kirsi LaPointe:
Työelämän toisinajattelijat. Vallataan tilaa mielekkäälle työlle.
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-364-1

Lisätietoja:
Lasse Leminen
Tiedotus, myynti ja markkinointi

lasse.leminen@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: