Venäjän palatseissa ja kaduilla: Vallan kulissien takana toimii ristiriitainen yhteiskunta

”Mitä Putin haluaa?”, kysytään, kun halutaan ymmärtää Venäjää. Autoritaarisen kapteenin aikomuksia onkin hyvä analysoida, mutta kaikki ei aina mene niin kuin johtaja haluaa. Suuri osa nyky-Venäjän todellisuudesta on aivan muuta kuin oli tarkoitus. Vallan kulissien takana on instituutioiden, toimijoiden ja intressien ristiriitainen yhteiskunta, jota pyörittävät muutkin voimat kuin hallinto.

Venäjän palatseissa ja kaduilla katsoo tuorein silmin paitsi vallan kulisseihin myös niiden taakse. Tärkeä tavoite, venäläinen modernisaatio, ei ole mennyt niin kuin oli tarkoitus. Luonnonvarojen tehokkaamman hyödyntämisen sijaan ihmisten terveys ja ympäristö ovat vaarassa. Maa tuntuu myös ajautuvan jatkuvasti uusiin konflikteihin lännen kanssa. Venäjällä vallitsevat aivan omanlaisensa olosuhteet ja perinteiset venäläiset käytännöt, joihin globaalit ilmiöt toistuvasti törmäävät.

Kirjan ovat kirjoittaneet Suomen parhaat Venäjä-asiantuntijat. Teoksessa tarkastellaan Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Millainen on nyky-Venäjän todellisuus? Miksi Venäjä ajautuu ulkopolitiikassaan aina vain uusiin vastakkainasetteluihin? Mihin nuoriso uskoo? Onko toimiva, korruptiosta vapaa demokratia ja oikeusvaltio edes mahdollinen?

Krugovaja poruka aidon demokratian tiellä

”Venäjän hallinnosta ei saa kokonaiskuvaa vain analysoimalla, kuinka se toteuttaa uutta julkishallintoa, koska kaikkialla vaikuttavat epäviralliset käytännöt ovat olennaisessa asemassa hallinnon toiminnassa. Venäjällä on tähän oma ilmaisunsakin, krugovaja poruka: vedetään jokainen välistä ja kukaan ei ilmianna toista.” Markku Kivinen

”Kilpailulla oli pitkälle meneviä ja odottamattomia seurauksia sosialistiselle järjestelmälle. (…) Voidaan perustellusti väittää, että kilpailussa ja yrittäjyydessä korostuva individualismi edisti yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvua ja vapauden vaatimuksen voimistumista.” Katalin Miklóssy

”(…) nykypolitiikan puutteita ovat esimerkiksi heikot ja toimintakyvyttömät poliittiset puolueet, vahvasti sensuroidut tai itsesensuroidut tiedotusvälineet, todellisen vallan puute lainsäädännössä, toimivallaltaan heikko ja puolueellinen oikeuslaitos, valtion taloudellisen vallankäytön mielivaltaisuus ja sisäinen korruptio.” Vladimir Gel’man

”Suomalaisesta lehdistöstä venäläinen lehdistö poikkeaa selvimmin siinä, että lukijoiden mielipidekirjoitukset puuttuvat lähes kokonaan ja että monista poliittisista kysymyksistä kerrotaan vain yksi puoli asiasta. Uutisissa jätetään usein paljon lukijan tulkinnan varaan (...)." Jukka Pietiläinen

”(...) Alkoholismiin liittyy Venäjällä paljon häpeää: vaikka juomisen ajatellaan kuuluvan venäläiseen kulttuuriin, alkoholiriippuvuutta pidetään heikkoutena, ja se pyritään usein salaamaan.” Laura Lyytikäinen

”Suurin ongelma ja samalla yksi Venäjän siksak-politiikkaa selittävä tekijä on se, että Venäjä ei ole saanut tahtomaansa tasa-arvoista asemaa ja vaikutusvaltaa suhteessa länteen.(…) Venäjällä ei ole ollut kykyä tarkastella lännen toimia muussa kuin siinä valossa, että niillä tähdätään Venäjän nujertamiseen.” Tuomas Forsberg

Markku Kivinen & Leena Vähäkylä (toim.):
Venäjän palatseissa ja kaduilla
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-351-1

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.