Yhdysvaltain demokratian synty: liittovaltion perustaminen oli ainutlaatuinen poliittinen prosessi

Yhdysvaltain liittovaltion perustaminen oli ainutlaatuisen poliittisen prosessin tulos. Vuonna 1787 allekirjoitettua perustuslakia pidetään yhä pyhänä ja koskemattomana, ja presidentit ovat vedonneet vapauden, tasa-arvon ja demokratian ihanteisiin juhlapuheissaan 1700-luvulta aina nykypäivään asti.

Yhdysvaltoja kuvataan usein maaksi, jossa on 80 000 hallitusta. Liittovaltion ja viidenkymmenen osavaltion hallitukset, tuhannet piirikunnat ja kaupunginhallitukset muodostavat Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän, joka tunnetaan ympäri maailman.

Yhdysvaltain demokratian synty palaa 1700-luvun lopun aatehistoriaan ja selvittää, millaisessa historiallisessa tilanteessa Yhdysvaltain valtiomuoto ja demokratian ihanne aikoinaan syntyivät. Teos pohtii, millaista valtiorakennetta perustajaisät tavoittelivat, ja kehittyikö Yhdysvalloista maailmanhistoriallisesti ainutlaatuinen modernin yhteiskunnan prototyyppi.

Miten vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksen korostamaa ihmisten tasa-arvoisuutta sekä oikeutta elämään, vapauteen ja onnentavoitteluun on toteutettu käytännössä? Mihin pohjautuu amerikkalainen, henkilövetoinen politiikka? Millainen oikeastaan on amerikkalainen demokratiakäsitys? Olisiko Euroopan unionilla opittavaa Yhdysvaltain liittovaltiokehityksestä?

Teos sisältää uudet, selityksin varustetut suomennokset Yhdysvaltain tärkeimmistä poliittisista dokumenteista Itsenäisyysjulistuksesta (1776), Konfederaatioartikloista (1781), Federalistikirjoituksista (1787-1788) sekä Yhdysvaltain perustuslaista (1787) lisäyksineen.

Luonnekysymys demokratiakäsityksen ytimessä

”Politiikka on konfliktinratkaisua keskustelun keinoin – toisin kuin sodankäynti. Siellä missä ei ole poliittista keskustelua, myös ihmisoikeuksia määritellään vain väkivalloin.”

”(…) yhdysvaltalaisessa keskustelussa valtiovallalla tarkoitetaan usein jo lähtökohtaisesti pelkkää yövartijavaltiota, eli esivaltaa, joka puuttuu mahdollisimman vähän ihmisten elämään.”

”(…) paljon puhuttu ’luonnekysymys’ on aina ollut yhdysvaltalaisen demokratiakäsityksen ytimessä. Nykyisin se korostuu vaatimuksessa, että poliitikolla täytyy olla tunneälyä ja myötäelämisen kykyä; 1700-luvun ihmiskuvassa ihanteena sen sijaan korostettiin stoalaista mielenmalttia.”

”Varsinkin 2000-luvulla nimenomaan osavaltioiden aktiivisuus niin ympäristölainsäädännössä, julkisen terveydenhoidon edistämisessä kuin seksuaalisten vähemmistöjen aseman vahvistamisessakin on ollut koko maan mittakaavassa merkittävää.”

”Ihminen on historian kuluessa muuttanut olennaisesti käyttäytymistään rauhanomaisen yhteiskuntakehityksen oloissa. Sen sijaan sodan oloissa käyttäytyminen ei näytä muuttuneen aikojen kuluessa lainkaan, mikäli ihmisoikeusjärjestöjen konfliktialueilta keräämiä raportteja on uskominen.”

Ari Helo
Yhdysvaltain demokratian synty
Unionin idea ja amerikkalainen historiakäsitys
Gaudeamus 2014

ISBN 978-952-495-322-1

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.