Gasumin biokaasusta Suomen ensimmäinen joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine

Gasum on tuonut markkinoille Suomen ensimmäisen joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen, biokaasun. Kaasu valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista kuten kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojätteistä ja sen ilmastovaikutus on selkeästi tavanomaisia polttoaineita pienempi.

Joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine on ilmaston ja ympäristön kannalta parempi kuin perinteiset polttoaineet. Sen raaka-aineet on tuotettu kestävästi ja sillä on vähäiset hiilidioksidipäästöt. Joutsenmerkityn polttoaineen kasvihuonekaasujen päästöt ovat keskimäärin 45 % pienemmät kuin tavanomaisen polttoaineen, kun otetaan huomioon päästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta. Valmistuksen energiankulutukselle on lisäksi asetettu tiukat raja-arvot.

Joutsenmerkki edellyttää, että ajoneuvon polttoaine on yhtä laadukas kuin tavanomaiset polttoaineet. Lisäksi pakokaasupäästöille on asetetut tiukat raja-arvot. Joutsenmerkityn biokaasun terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt ovat selkeästi pienemmät verrattuna esimerkiksi dieselauton pakokaasupäästöihin.

Gasumin biokaasu valmistetaan Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitoksessa. KSS Energia Oy jalostaa kaasun poistamalla siitä epäpuhtaudet jonka jälkeen Gasum huolehtii kaasun myynnistä ja jakelusta. Kaasua myydään Gasumin tankkausasemilla Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Biokaasua voidaan käyttää kaikissa ajoneuvoissa, joissa myös maakaasu käy polttoaineena.

”Gasum tuo Suomessa biokaasua ensimmäistä kertaa laajasti saataville liikenteen polttoaineena. Gasum-biokaasu on ympäristöystävällisin ja edullisin liikenteen biopolttoaine: se on täysin uusiutuva ja kotimainen tuote. Joutsenmerkki on tunnettu ja arvostettu ympäristömerkki, jonka saaminen edellyttää erittäin tiukkojen kriteerien täyttämistä. Joutsenmerkki auttaa meitä viestimään tuotteemme ylivertaisista ympäristöeduista ja saavuttamaan tavoitteemme tulla Suomen johtavaksi liikennebiokaasun tarjoajaksi”, kertoo tuotepäällikkö Jani Arala Gasumilta.

”Uusiutuvien, kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvien polttoaineiden tuotanto on Suomessa vielä pientä. Joutsenmerkki haluaa osaltaan olla edesauttamassa sen tuotantoa. Jäteperäisistä raaka-aineista, kuten puhdistamolietteestä tai biojätteistä tuotettu biokaasu on yksi parhaimmista uusiutuvista polttoaineista vähäisen ilmastovaikutuksensa vuoksi”, toteaa kriteeripäällikkö Karin Bergbom Ympäristömerkinnästä.

Joutsenmerkin ajoneuvojen polttoaineille asettamiin vaatimuksiin voi tutustua osoitteessa: www.ymparistomerkki.fi/ajoneuvon_polttoainekriteerit

Lisätietoa:

Ympäristömerkintä                                    Gasum Oy
Asiantuntija                                               Tuotepäällikkö
Niina Tanskanen                                       Jani Arala
puh. 0424 281 412 / 050 598 2252           puh. 020 44 78682
niina.tanskanen@motiva.fi                        jani.arala@gasum.fi
www.ymparistomerkki.fi                             www.gasum.fi

Gasum Oy on vastuullinen suomalainen kaasujen osaaja, joka kehittää ja tarjoaa luonnonkaasuun perustuvia energiaratkaisuja. Gasum toimittaa kaasuputkiverkostollaan maakaasua energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle. Gasum kehittää aktiivisesti myös Suomen biokaasumarkkinaa ja tarjoaa liikenteen asiakkailleen uusiutuvaa kotimaista biokaasua. Gasum soveltaa ja kehittää aktiivisesti teknologioita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja tarjoavat kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Gasumin tavoitteena on tulla Suomen johtavaksi liikennebiokaasun tarjoajaksi.
www.gasum.fi

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Se opastaa kuluttajia ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Joutsenmerkin vaatimukset ovat tuoteryhmäkohtaisia ja vain ympäristön kannalta parhaat tuotteet voivat ne läpäistä. Vaatimukset ottavat huomion tuotteen koko elinkaaren. Jotta Joutsenmerkki jatkuvasti erottelisi ympäristön kannalta parhaat tuotteet muista, tiukennetaan vaatimuksia säännöllisesti. Tällä hetkellä merkinnän piirissä on 65 tuoteryhmää. Suomessa Joutsenmerkkiä hallinnoi Motiva Services Oy.
www.ymparistomerkki.fi

Ympäristömerkintä, Motiva Services Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 A, PL 489, 00101 HELSINKI, puh. 0424 2811, joutsen@motiva.fi

Yrityksestä

YmpäristömerkintäMotiva Services Oy

Multimedia

Multimedia