Ämmässuon ympäristötarkkailu Ahmalle

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on valinnut Ahma ympäristön Ämmässuon-Kulmakorven alueen yhteistarkkailun toteuttajaksi.  Tarkkailuun kuuluu pinta- ja pohjavesien sekä täyttöjen sisäisten ja viemäriin johdettavien vesien tutkiminen. Kyseessä on Suomen suurin jätteenkäsittelyalueen vesien tarkkailu.

Sopimuskauden kesto on neljä vuotta. Ahma ympäristö hoiti myös edellisen kilpailutuskauden tarkkailun.

Toimeksiantoon sisältyy suppean ja laajan tarkkailun vuosia. Laajan tarkkailun vuotena analyyseissä on mukana useita metalleja ja orgaanisia analyysejä. Yleisesti seurataan tavanomaisia kaatopaikkojen kuormitusta indikoivia yhdisteitä.

Ahma ympäristö on Suomen suurimpia ympäristöntarkkailuun ja viljavuustutkimuksiin keskittyneitä yrityksiä ja ympäristökonsultteja. Yrityksellä on laboratoriot Rovaniemellä, Oulussa ja Ilmajoella. Kaikki yrityksen analyysit ovat akkreditoituja.

Yritys työllistää 82 ympäristöalan asiantuntijaa. Sen liikevaihto vuonna 2013 tulee olemaan yli 6 miljoonaa euroa. Ahma ympäristö kuuluu Ahma insinöörit -konserniin.

Lisätietoja:

Ahma ympäristö Oy

toimitusjohtaja Jari Hietala

Puh. 040 587 0088

jari.hietala(a)ahmagroup.com

Ahma insinöörit Oy on Suomen suurin vaativien rakennushankkeiden johtamiseen keskittynyt kansainvälisesti toimiva riippumaton rakennuttaja- ja projektinjohtotoimisto. Konsernin tällä hetkellä käynnissä olevien projektien investointiarvo on yhteensä yli 3 miljardia euroa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit