Ikääntyvä väestö ja kiristyvät energiamääräykset synnyttävät rakennusalalle uusia yhteistyömalleja

Uudet energiatehokkuusvaatimukset ja hoivarakentamisen voimakkaasti kasvava kysyntä ajavat rakennusalan toimijoita uudenlaiseen yhteistyöhön innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Firan ja Technopoliksen perustama yritysklusteri on tästä hyvä esimerkki.

Heinäkuussa voimaan astuvat uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset tuovat mukanaan yhden suomalaisen rakentamishistorian suurimmista muutoksista. Määräykset asettavat tiukat rajat sille, kuinka paljon energiaa uudisrakennus saa kuluttaa, sekä sisältävät rakennuksen vaippaan ja teknisiin järjestelmiin liittyviä vaatimuksia. Määräykset kannustavat myös siihen, että rakennus itse tuottaisi osan käyttämästään energiasta.

Uudet määräykset vaikuttavat voimakkaasti talojen rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

”Rakennusalan yritykset eivät ole koskaan olleet niin suuren kehityspaineen alaisina kuin nyt. Uudet säädökset lisäävät suunnittelun vapautta ja luovat edellytykset rakentamisen laadun paranemiselle, mutta tueksi tarvitaan useiden eri toimijoiden välistä ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamalleja. Yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan kekseliäitä, toimintavarmoja ja kustannuksiltaan järkeviä energiatehoratkaisuja, ovat nyt vahvoilla”, rakennusyhtiö Firan varatoimitusjohtaja Miska Eriksson ennustaa.

Uusi E-luku luo raamit

Uudet rakentamisen energiamääräykset kiteytyvät niin sanottuun E-lukuun, joka otetaan käyttöön Suomessa heinäkuussa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että luku ilmaisee energiankulutuksen ylärajan rakennuskohtaisesti. Tapa, jolla talon käyttämä energia on tuotettu, vaikuttaa energiatodistuksen lopputulokseen: mitä energiatehokkaampi lämmitysmuoto, ilmanvaihto, valaistus ja lämminvesijärjestelmä, sen suopeampi E-luku. Menetelmä kannustaa siis käyttämään uusiutuvia energianlähteitä, esimerkiksi maalämpöä sekä aurinko-, ja tuuli- ja bioenergiaa.

”E-luvun käyttöönoton myötä uusiin omakotitaloihin ei enää asenneta suoraa sähkölämmitystä”, Eriksson toteaa.

E-luku kiihdyttää energiatehokkaiden rakennustapojen kehitystarvetta entisestään ja nostaa laadunvalvonnan tärkeään asemaan. Kun talojen eristepaksuudet kasvavat, rakenteet kestävät vähemmän virheitä.

Toinen rakennusalaa voimakkaasti ohjaava trendi on väestön ikääntyminen. Arvion mukaan erilaisten hoivakotipaikkojen tarve peräti kaksinkertaistuu tulevan kymmenen vuoden aikana.

”Suomeen on hyvin nopealla aikataululla rakennettava useita kymmeniä, jollei peräti satoja uusia hoivayksiköitä. Tästä syystä kehitämme nyt erikokoisten hoivakotien energiatehokasta ja nopeasti rakennettavaa konseptia”, Eriksson vahvistaa.

Yhteistyöllä pyritään vastaamaan haasteisiin

Palvelurakentamiseen erikoistunut Fira Oy päätti yhdessä Technopoliksen kanssa perustaa erilaisista rakennusalan yrityksistä koostuvan yhteistyöryppään, jonka jäsenet kehittävät, tarjoavat ja soveltavat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä lisääviä palveluita kiinteistöalalla. Ensimmäinen uusille toimijoille avoin tilaisuus, jossa haettiin sekä uusia ratkaisuja että jäseniä klusterin toimintaan, järjestettiin viime viikolla videoneuvotteluna. Videotilaisuuteen kokoontui yli 50 toimijaa yhdeksältä eri paikkakunnalta.

”Etsimme innovatiivisia kumppaneita, joilla on tarjota ratkaisuja jotka kehittävät uudisrakennushankkeiden tai jo olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuutta. Kiristyvät energiamääräykset pitää nähdä mahdollisuutena, joka voi synnyttää uutta ja innovatiivista liiketoimintaa. Yhteistyö yhteisten haasteiden edessä on hyvä ratkaisu”, kertoo Technopoliksen kiinteistötoimintojen johtaja Kari Kokkonen.

”Energia- ja cleantech-klusterin yhteistyön lisäämisen ohella kantavana ajatuksena on toiminnan tehokkuus ja rajattomuus. Videoneuvottelun avulla pystytään ekotehokkaasti ja aikaa säästäen etsimään uusia ideoita ja kumppaneita kattavasti koko Suomen alueelta – ja mahdollisesti myös kansainvälisesti”, Kokkonen tähdentää.

Ympäristöministeriön asettamat uudet energiatehomääräykset mahdollistavat nopeamman siirtymisen kohti EU-direktiivien edellyttämää nollaenergiarakentamista. Määräysten tiukennus tuo keskimäärin 20 prosentin parannuksen nykyisten rakennusohjeiden vaatimaan energiatehokkuuteen.

Lisätietoja

Miska Eriksson

varatoimitusjohtaja

Fira Oy

puh. 0400 869 055, miska.eriksson@fira.fi

Kari Kokkonen

kiinteistötoimintojen johtaja

Technopolis Oyj

puh. 046 712 0117, kari.kokkonen@technopolis.fi

Fira Oy on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Fira on vaativien rakennuskohteiden kehittäjä ja kokonaistoteuttaja, joka tähtää kasvuun palvelurakentamisessa.  Firan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 50 miljoonaa euroa. Firan asiakkaita ovat muun muassa toimitilojen, teollisuustilojen, energiavoimaloiden, palvelukotien ja pysäköintilaitosten rakennuttajat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset toimitilat. Tällä hetkellä noin 20 000 ihmistä ja lähes 1300 yritystä ja yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Suomessa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, Venäjällä Pietarissa ja Virossa Tallinnassa. Technopolis Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Avainsanat: