Ilmastotoimet: Komissio edistää ilmastoratkaisuja yhdessä yritysten, ympäristöryhmien ja korkeakoulujen kanssa

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard käynnisti yleiseurooppalaisen tiedotuskampanjan, joka toteutetaan yhteistyössä yli 70:n eri puolilla Eurooppaa toimivan järjestön kanssa. ”Maailma, josta tykkäät. Ilmastolla, josta tykkäät” -kampanjan tavoitteena on tuoda käytännön ratkaisut ilmastonmuutoksesta käytävän keskustelun keskiöön ja osoittaa, miten ilmastotoimet voivat lisätä hyvinvointia ja tuoda taloudellista hyötyä Euroopan kansalaisille.

Kaikkialla Euroopassa on runsaasti esimerkkejä älykkäistä ja innovatiivisista ratkaisuista, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja myös parantavat ihmisten elämänlaatua. Esimerkiksi Tukholman päärautatieasemalla käytetään osa työmatkalaisten luovuttamasta ruumiinlämmöstä läheisen toimistorakennuksen lämmittämiseen. Näin vähennetään päästöjä ja samalla rakennuksen energialaskua noin 20–25 prosentilla. Horsenissa Tanskassa sijaitseva koulu säästää 30 000 euroa vuodessa hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Säästyneitä varoja käytetään opetuksen parantamiseen.

Tällaiset win-win-ratkaisut, joissa rahan ja ajan säästäminen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kulkevat käsikädessä, ovat keskeinen osa tätä tiedotuskampanjaa, jonka komissaari Hedegaard avasi Lontoon kaupungintalolla.

”Meillä on mahdollisuus: Voimme HYÖDYNTÄÄ tietämystämme ilmastonmuutoksesta. Tai sitten voimme vain olla tekemättä mitään ja seurata, kuinka tilanne pahenee. Molemmilla vaihtoehdoilla on hintansa. Miksi emme siis loisi sellaista maailmaa kuin haluamme ja sellaista ilmastoa kuin haluamme, nyt kun meillä vielä on aikaa? Pyrimme tällä kampanjalla ohjaamaan keskustelua ratkaisuihin ja selvittämään, mikä meistä estää soveltamista niitä", totesi Connie Hedegaard.

Kampanjan keskiössä on EU:n 23 viralliselle kielelle käännettävät verkkosivut, joille yksityishenkilöt, yritykset ja paikalliset ryhmät voivat ladata vähähiilisiä ratkaisujaan koskevia tietoja, edistää niiden hyödyntämistä ja keskustella niistä. Käyttäjät voivat lisäksi osallistua yleiseurooppalaiseen kilpailuun, jossa etsitään parasta ja omaperäisintä vähähiilistä ratkaisua.

Keskeisessä asemassa kampanjassa ovat myös samanmielisten organisaatioiden kumppanuudet. Yli 70 organisaatiota on jo vahvistanut osallistuvansa kampanjaan. Näihin kuuluu liike-elämän järjestöjä, yliopistoja, kansalaisjärjestöjä sekä valtion laitoksia. Kampanjan aikana on tarkoitus saada lisää yhteistyökumppaneita.

Kampanjan avajaistapahtumassa Visions for a world you like -kampanjan yhteistyökumppanit ja kansalaiset osallistuivat yhdessä komissaari Hedegaardin ja Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja ilmastonmuutosministeri Ed Daveyn sekä muiden puhujien kanssa paneelikeskusteluun.

Muita tapahtumia järjestetään vuosien 2012–2013 aikana useissa jäsenvaltioissa, kuten Bulgariassa, Italiassa, Puolassa ja Portugalissa.

Tausta

Kampanja kestää vuoden 2013 loppuun saakka ja sen tavoitteena on esitellä olemassa olevia kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa EU:n tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Kampanja on jatkoa komission maaliskuussa 2011 julkaisemalle etenemissuunnitelmalle, jonka mukaisesti on tarkoitus siirtyä kilpailukykyiseen ja vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä, ja jossa esitellään eri taloussektorien keinot toteuttaa suuria mutta kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että vähähiilinen talous lisää investointeja puhtaaseen teknologiaan ja infrastruktuureihin, kuten älykkäisiin sähköverkkoihin, ja vähentää huomattavasti öljyn ja kaasun tuontia.

Keskipitkällä aikavälillä, eli vuoteen 2020 mennessä EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia ja kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatarjonnassa 20 prosenttiin. Tällä hetkellä EU:n päästöt ovat noin 17 prosenttia alle vuoden 1990 tasojen.

Lisätietoja

Kampanjan avajaistapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä kampanjan Facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/EUClimateAction. Keskusteluun voi liittyä Twitterissä #worldulike.

Kampanjan verkkosivut: http://world-you-like.europa.eu. Verkkosivuilta on saatavissa tiedotusmateriaalia ja kuvia.

EU:n laajuisten hankkeiden luettelo: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

Lisätietoja kilpailukykyiseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuonna 2050 koskevasta komission etenemissuunnitelmasta on verkkosivulla http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Yrityksestä

Autamme asiakkaitamme kaikenlaisessa viestinnässä aina strategisesta suunnittelusta jokapäiväiseen käytännön viestintätyöhön. Ohjenuoramme on reilu meininki. Se tarkoittaa, että emme tee viestintää viestinnän takia, vaan kaikessa toiminnassamme on lähtökohtana asiakkaan liiketoiminta.

Liitteet & linkit