OLVI-säätiö lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle päihdelääketieteen professuurin

OLVI-säätiö tukee Itä-Suomen yliopiston päihdelääketieteen opetusta ja tutkimusta 550 000 eurolla. Säätiö lahjoittaa terveystieteiden tiedekunnalle varat päihdelääketieteen alan professuuriin viideksi vuodeksi. Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoittuva virka pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti, kenties jo vuoden 2012 alusta.

Alkoholiperäiset sairaudet ja myrkytykset lisääntyvät, ja niiden vaikutus kansanterveyteen on mittava, vaikka alkoholin kokonaiskulutus on ollut Suomessa lievässä laskussa parin viime vuoden aikana. Alkoholin aiheuttamat sairaudet ovat jo työikäisen väestön yleisimpiä kuolinsyitä. Opioidien ja amfetamiinin lisäksi niin kutsutut design-huumeet ovat viime aikoina rantautuneet Suomeen ja lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyy. Lisäksi on nähtävissä asenneilmapiirin lieventymistä suvaitsevaisemmaksi suhteessa kannabikseen. Tämä asettaa useita uusia haasteita terveydenhuollolle. Päihdelääketieteen oppituoleja on Suomessa toistaiseksi vain kaksi, Tampereella ja Helsingissä. Itä-Suomesta alan professuuri on puuttunut.

Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja Tampereen yliopiston päihdelääketieteen dosentti Ulrich Tacke tuntee lääketieteen opiskelijoiden tarpeen lisäkoulutukselle päihdekysymyksissä. Hänen mukaansa opetus on vähäistä kliinisiin ongelmiin verrattuna ja sen koordinointi muun muassa psykiatrian, yleislääketieteen ja kansanterveystieteen kesken on puutteellinen. Niinpä hän otti yhteyttä OLVI-säätiöön.

”Päihdelääketiede on ollut lapsipuolen asemassa. Alalla ei esimerkiksi ole erikoislääkäreitä. Nyt on kuitenkin kansainvälisestikin huomattu, että päihdelääketiede on tärkeä kliininen ala, joka vaatii lisäopetusta ja tutkimustyön kehittämistä. Yhdysvalloissa suunnitellaan parhaillaan erikoistumismahdollisuutta päihdelääketieteeseen, ja Norjassa Oslon yliopistossa on jo kehitetty koulutusmalli”, dosentti Tacke kertoo.

Tacke näkee OLVI-säätiön rahoittaman professuurin tervetulleena merkkinä siitä, että alan tärkeys aletaan tiedostaa. ”OLVI-säätiön rahoitus antaa toivottua nostetta päihdelääketieteen koulutukseen ja oppituolin perustaminen sujuu pontevammin säätiön lahjoituksen avulla”, dosentti Tacke iloitsee.

OLVI-säätion hallituksen jäsen, piispa Wille Riekkinen, toimi asiassa yhtenä välikätenä: ”Toivon tällä olevan myönteisen vaikutuksen kansanterveyteen ja mahdollisesti myös alkoholipolitiikkaan. Tarkoitus on, että lääkärit osaisivat ajoissa puuttua päihteitten väärinkäyttöön ja katkaista kurjistavan kierteen esimerkiksi ohjaamalla katkaisuhoitoon. OLVI-säätiö haluaa näin sekä toteuttaa yhteiskuntavastuutaan että lisätä alueellista tasavertaisuutta.”

OLVI-säätiö on jo aiemmin lahjoittanut miljoona euroa Itä-Suomen yliopistolle tukeakseen alueen tutkimusta ja koulutusta. Lisäksi säätiö on antanut kahtena vuotena Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kautta 100 000 euroa vuodessa suunnattavaksi lasten ja nuorten ehkäisevään päihdetyöhön. Nyt tehtävä lahjoitus jatkaa luontevasti samaa linjaa.

Lisätietoa:

Heikki Sinnemaa, Olvi-säätiön hallituksen puheenjohtaja, puh. (017) 818 038

Ulrich Tacke, farmakologian ja päihdelääketieteen dosentti, Ulrich.Tacke@kuh.fi, puh. 040 355 3999

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedvig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä, joista yksi on Olvin panimon perustava johtoajatus ”juoppouden hillitseminen” tarkoituksena suunnata kulutusta väkevistä mietoihin alkoholijuomiin.

Yrityksestä

Autamme asiakkaitamme kaikenlaisessa viestinnässä aina strategisesta suunnittelusta jokapäiväiseen käytännön viestintätyöhön. Ohjenuoramme on reilu meininki. Se tarkoittaa, että emme tee viestintää viestinnän takia, vaan kaikessa toiminnassamme on lähtökohtana asiakkaan liiketoiminta.