Tyylikäs muotoilu tärkeää rakennus- ja teollisuusalan työntekijöiden silmiensuojauksessa

Rakennus- ja teollisuusalat ovat kaikkein työtapaturma-alttiita aloja.  Hyvä suojaus on tärkeää loukkaantumisien välttämiseksi, mutta jotta suojalaseja käytetään, tulee niiden olla hyvin muotoiltu. Kun on kyse silmiensuojauksesta, ovat laatu ja hyvä istuvuus tärkeämpiä kuin hinta.  Tämä selviää Zeklerin uudesta kyselytutkimuksesta, joka kartoitti asenteita liittyen turvallisuuteen ja henkilönsuojaimiin työpaikoilla.  

Suojalasien käyttäminen riskialttiissa työympäristössä on olennaista, jotta voidaan välttää silmävammoja. Jotta suojalaseja käytetään ja ne tuntuvat huomaamattomilta, tulee niiden olla työntekijöiden mukaan myös ulkonäöltään houkuttelevat. Zeklerin tutkimus osoittaa, että 44 prosenttia vastanneista, Ruotsin rakennus- ja teollisuusaloilla, pitävät ulkonäköä ja designia tärkeänä tai hyvin tärkeänä valitessaan suojalaseja.

–      Valitsemme aina suojaimen, joka on turvallinen, mutta painotamme myös erityisesti suojaimen mukavuutta ja tyylikkyyttä. Tutkimustulokset vahvistavat, että design on tärkeää, mikä osaltaan taas vaikuttaa siihen, että suojainta käytetään enemmän, sanoo Jörgen Larsson, Tuotepäällikkö, Zekler

Istuvuutta ja mukavuutta priorisoidaan
Ulkonäköä tärkeämpää on suojalasien hyvä istuvuus. Tällöin hinta ei vaikuta ostopäätökseen.

TOP 3 toiminnot:
1. Hyvä istuvuus ja muotoilu
2. Mukava pitää päällä
3. Linssin tyyppi, joka sopii minun tarpeisiini

Harva suojaa silmänsä koko työvuoron ajan
Vain 11 prosenttia riskialttiissa työympäristössä työskentelevistä käyttää suojalaseja koko työvuoron ajan. 

–      Suurin syy siihen, etteivät työntekijät käytä suojainta koko työvuoron ajan, on se, että he luulevat hallitsevansa tilanteen.  Todellisuudessa jo se riittää silmävammariskiin, että seisoo riskialtista työtä tekevän kollegan vieressä.  Juuri tästä syystä on tärkeää, että suojainta käytetään koko työvuoron ajan, jatkaa Jörgen Larsson.

Vastausaste ja toteutus
Tutkimus tehtiin 245 henkilölle, jotka ovat työntekijöinä pienissä tai keskisuurissa rakennus- ja teollisuusalan yrityksissä. Vastaajat ovat rakennusmiehiä, sisäänostajia, työmaajohtajia, projektijohtajia ja keskiasteen projektivastaavia.

Tutkimus tehtiin nettipohjaisena kyselynä, joka toteutettiin maalis- ja kesäkuussa 2014  Sverige Byggerin toimesta. Toimeksiantajana oli Skydda, johon Zekler tuotemerkki kuuluu.  Suurin osa vastanneista (67 prosenttia) on työskennellyt rakennus- ja teollisuusalalla 20 vuotta. 48 prosenttia heistä työskentelee pienissä tai keskisuurissa yrityksissä, joissa on työntekijöitä alle 100 henkilöä. 

Lisätiedoista voit olla yhteydessä:
Jörgen Larsson, Tuotepäällikkö,  Zekler
Sähköposti: jorgen.larsson@skydda.se, puh: +46 705 67 71 90

Multimedia

Multimedia