Finlandia liderem rozwiązań wspierających firmy w organiczaniu emisiji CO\2\

Report this content

Dekarbonizacja przemysłu ciężkiego to globalny problem o istotnym znaczeniu dla ludzkości, którym należy się pilnie zająć. Osiągnięcie celów w zakresie emisji dwutlenku węgla wymaga znacznych redukcji emisji w każdym sektorze przemysłu. Firmy w całej Europie gorączkowo szukają sposobów na ograniczenie emisji CO2, a Finlandia dysponuje specjalistyczną wiedzą i pionierskimi rozwiązaniami z zakresu dekarbonizacji przemysłu i tworzenia bardziej zrównoważonych łańcuchów wartości.

Przez ostatnie trzy lata Europa koncentrowała się na radzeniu sobie najpierw z pandemią, a następnie z kryzysem energetycznym i inflacją wywołaną rosyjską inwazją na Ukrainę. Podczas gdy branże zmagają się z codziennymi realiami przerwanych łańcuchów dostaw, niepewnością gospodarczą, złożonymi zmianami regulacyjnymi i rosnącymi kosztami energii, cele w zakresie emisji mogą równie dobrze schodzić na drugi plan.

Jednak wielkość emisji w sektorze przemysłowym pozostaje ogromna i problem ten należy rozwiązać już teraz. Raport IPCC z 2021 r. ostrzega, że globalny cel 1,5°C, a nawet 2°C zostanie przekroczony w XXI wieku, chyba że w nadchodzących dziesięcioleciach nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych.

Jednocześnie ludzie na całym świecie bardziej niż kiedykolwiek poświęcają uwagę sprawom klimatu i przyrody. Według Ernst & Young Future Consumer Index 2021 49% konsumentów traktuje środowisko priorytetowo oraz bierze pod uwagę zmiany klimatyczne w swoim stylu życia i wybieranych produktach.

– Firmy stoją przed wyzwaniem działania w warunkach globalnej niepewności gospodarczej bez uszczerbku dla wartości ESG i oczekiwań regulacyjnych. Reputacja marek jest zagrożona. Osiągnięcie celów klimatycznych będzie wymagało od wszystkich sektorów przemysłu fundamentalnego odejścia od procesów powodujących emisję dużych ilości CO2 do bardziej zrównoważonych łańcuchów wartości. Finlandia dysponuje już komercyjnie opłacalnymi rozwiązaniami i innowacjami. Jeśli firmy w całej Europie podejmą teraz właściwe decyzje, będziemy w stanie przetrwać te burzliwe czasy – wyjaśnia Marika Ollaranta, Kierownik Programu Dekarbonizacji Przemysłu w Business Finland, fińskiej organizacji promującej handel, inwestycje i oraz finansującej innowacje.

Fińskie firmy od dawna przodują w dostarczaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji w różnych branżach. Wiodące fińskie przedsiębiorstwa w tym AFRY, Gasmet Technologies i Valmet, oferują metody, które są już stosowane w praktyce na całym świecie.

AFRY to szwedzko-fiński dostawca usług inżynieryjnych, projektowych i doradczych o globalnym zasięgu. Pracując nad poprawą efektywności energetycznej, AFRY wspiera sektor przemysłu przetwórczego, przekazując specjalistyczna wiedzę z zakresu technologii procesowej na najwyższym poziomie na lokalnych rynkach.

– Już dzisiaj zakłady produkcyjne w każdym wieku można szybko i ekonomicznie zoptymalizować tak, aby emitowały mniej CO2 poprzez poprawę wydajności procesu. Modyfikacje poprawią ogólną wydajność o kilka procent, a w przypadku starszych instalacji, jeśli klient jest gotów zainwestować, mówimy o liczbach dwucyfrowych – wyjaśnia Jarkko Kutvonen, Dyrektor Działu Technologii Papieru i Tektury w AFRY.

Gasmet Technologies projektuje i produkuje światowej klasy systemy analizy gazów i rozwiązania do monitorowania emisji, które mierzą emisję gazów z procesów przemysłowych. Firma z powodzeniem dostarczyła ponad 6000 systemów monitorowania gazów i emisji na całym świecie.

– Wiarygodny pomiar emisji pomaga zrozumieć i zweryfikować, jakie i ile gazów emituje zakład oraz czy inwestycje mające na celu ograniczenie emisji przynoszą poprawę. Emisji nie można obniżyć bez pomiarów. Pomiary emisji są najczęściej obowiązkowe, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami, ale obecnie firmy chcą działać w sposób przejrzysty wobec swoich interesariuszy, na przykład klientów, inwestorów i społeczności, w której prowadzą działalność – mówi Nenne Nordström, CEO w Gasmet Technologies.

Valmet Oyj jest wiodącym światowym twórcą i dostawcą technologii procesowych, automatyzacji oraz usług dla przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego. Firma Valmet uruchomiła nowy program badawczo-rozwojowy i innowacyjny Beyond Circularity, którego celem jest dalsze wspieranie Prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu oraz odpadów, i wspieranie zielonej transformacji.

– W związku z tym, że różne przepływy materiałów odbywają się w obiegu zamkniętym, spodziewamy się, że poziom autonomii operacyjnej fabryk lub zakładów wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. W ramach inicjatywy Beyond Circularity naszym celem jest umożliwienie znacznego skoku w kierunku autonomicznych fabryk oraz dalsza poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji. Kolejnym obszarem zainteresowania jest rozwój koncepcji usług cyklu życia z uwzględnieniem krytycznych wskaźników, takich jak wiek techniczny, emisje, zużycie energii i zużycie wody. W tym wszystkim kluczowe znaczenie mają dane i ich przesyłanie – mówi Janne Pynnönen, wiceprezes Valmet ds. Badań i Rozwoju.

Program jest częściowo finansowany przez Business Finland za pośrednictwem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i jest częścią inicjatywy Veturi („Lokomotywa”), w ramach której międzynarodowe firmy są zapraszane do rozwiązywania najpilniejszych wyzwań społecznych poprzez badania, rozwój i innowacyjne inwestycje w Finlandii.

Celem Finlandii jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 r. Kraj ten wyznacza drogę ku bezemisyjnej przyszłości poprzez pobudzanie innowacji i długoterminowych możliwości biznesowych na całym świecie. Finlandia już w latach 90. – jako pierwszy kraj na świecie – wprowadziła podatek węglowy. Zmusiło to fiński przemysłu do poszukiwania niskoemisyjnych rozwiązań. Oprócz stworzenia pierwszego na świecie planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 14 fińskich branż wprowadziło własne plany działania dla przemysłu niskoemisyjnego.

Dalsze informacje

Marika Ollaranta, Kierowniczka Programu Dekarbonizacji Przemysłu w Business Finland, marika.ollaranta@businessfinland.fi, +358 50 480 4611

Zofia Stelmaszczyk, Senior Advisor, Business Finland, zofia.stelmaszczyk@businessfinland.fi, +48 601 985 202

Salla Salovaara, Dyrektor ds. Międzynarodowego PR i Mediów, Business Finland, salla.salovaara@businessfinland.fi, +358 40 526 0100

O BUSINESS FINLAND

Business Finland to fińska organizacja rządowa zajmująca się finansowaniem innowacji oraz promocją handlu, turystyki i inwestycji. Ponad 700 ekspertów Business Finland pracuje w ponad 40 biurach na całym świecie oraz w 16 biurach regionalnych w Finlandii. Business Finland jest częścią sieci Team Finland. www.businessfinland.com

S’abonner

Multimédia

Multimédia