Frill Holding AB accepted into Marks & Spencer and secures line of credit for its expansion

STOCKHOLM, FRI, April 26, 2019 8:20 CET  

Frill Holding AB makes entry into Marks & Spencer, for its Frill brand.  In order to support its aggressive expansion; Frill Holding AB also has secured an additional line of credit of SEK 16 million. 

Frill has agreed to sell its products at Marks & Spencer. Initially, Frill will be in the concept stores and if successful, it will be rolled out to a broader set of stores. 

Marks & Spencer plc, an iconic UK retail brand, operates over 1400 locations worldwide of which over 900 in the UK.

Stina Eriksson, leader of Frill in the UK says that, “Marks & Spencer has been one of the most innovative retailers in the UK over a long period of time, with a strong focus on high quality and natural ingredients.  Most of Marks & Spencer's products are private label and it is a great honor to be present with our brand. “

In order to have sufficient financial buffers to particularly support the US expansion and new retailer marketing such as the Marks & Spencer opportunity described above, Frill has received a line of credit line from a number of its investors totaling SEK 16 million in addition to its existing one from Zendegii Ltd. totaling SEK 4 million. 

Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill, says that, “with this line of credit Frill will be in a position to support its presence at new retailers, who often want to know if the business is able to support expanding sales with appropriate marketing activity as well as manage the cashflow required for stocks and accounts receivable”.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Frill Holding AB etablerar sig hos Marks & Spencer och säkrar kreditlina för vidare expansion

STOCKHOLM, fre, april 26, 2019 8:30 CET

Frill Holding AB etablerar varumärket Frill the Frozen Smoothie hos Marks & Spencer. För att stödja en snabb expansion har Frill Holding AB dessutom säkrat en ytterligare kreditlina på SEK 16 miljoner.

Frill kommer att sälja sina produkter hos Marks & Spencer. Till att börja med kommer Frill att finnas i kedjans konceptbutiker och om försäljningen går bra rullas proukten ut till ett bredare antal butiker.

Marks & Spencer plc är ett ikoniskt varumärke i Storbritannien som har 1400 butiker i världen, varav 900 i Storbritannien.

Stina Eriksson, Frills ledare i Storbritannien säger: "Marks & Spencer har varit en av de mest innovativa detaljhandelskedjorna i UK under lång tid, med starkt fokus på hög kvalitet och naturliga ingredienser. De flesta av M&S produkter säljs under eget varumärke och det är en stor ära att vi kommer in med Frill som självständigt märke".

För att säkerställa en finansiell buffert för expansion i framför allt USA, och för marknadsföring hos nya kunder såsom Marks & Spencer, har Frill givits en kreditlina uppgående till SEK 16 miljoner från ett antal investerare, utöver den redan befintliga kreditlinan hos Zendegii Ltd. på SEK 4 miljoner.

Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill, säger: “med den här kreditlinan kommer Frill att kunna stödja etableringen i nya butikerskedjor som ofta vill se att deras leverantörer kan stötta expanderad försäljning med marknadsföringsaktiviteter, och att de kan hantera det kassaflöde som krävs for lager och kundreskontra.”

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Subscribe

Documents & Links