Frill Holding AB extends its reach in Northern California

STOCKHOLM, Thu, April 11, 2019 10:40 CET
Frill now more easily available in Northern California with a dedicated distribution center

Frill Inc. (US subsidiary to Frill Holding AB) has gained access to a new distribution hub in Northern California via United Natural Foods Incorporated (UNFI), one of the largest health food distributors in the US. The leverage of UNFI’s dedicated center will immediately add 51 high-end retail stores to Frill’s reach, and it will enable further expansion going forward. 

The new stores will be listed on Frill’s website www.frillusa.com as they come on line. John Jomehri, leader of Frill US, says: “Northern California, which includes the San Francisco Bay Area and Silicon Valley, is an important market for Frill due to its high focus on healthy eating.  The region is also very wealthy.  According to a Brookings Institute study from 2015, the San José metropolitan area has the third highest GDP per capita in the world after Oslo, Norway and Zurich, Switzerland”.

In addition to the US news, Frill in Sweden has obtained an agreement to sell its products at Paradiset, an attractive high-end retail chain in Stockholm. Malin Elinder, leader of Frill in the Nordics, says: “while Paradiset currently has few stores, it will have great marketing value for Frill to be in their attractive locations, such as Paradiset at NK”.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods. Its first products are Frill the Frozen Smoothie and Add ice-cream. Frill the Frozen Smoothie is a plant-based frozen dessert; a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit, berries and vegetable. Add is a functional healthy ice-cream that delivers specific benefits, such as protein or vitamins.

Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence, and it delivers affordable healthy nutrition and insight to consumers. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar (previously assumed to be a “must”). Thus, it can be applied to products made entirely from fruit, berries and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Press Enquiries 

For further information please visit: www.Frillholding.com

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

Email: khosro.nikpay@frill.eu

Tel: 00447768773901

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Frill Holding AB utökar sin räckvidd i norra Kalifornien

STOCKHOLM, Tors, 11 april, 2019 10:40 CET

Genom avtal med ny grossistdistributör når Frill nu fler kunder i norra Kalifornien

Frill Inc., Frill Holding AB’s dotterbolag i USA, har via United Natural Foods Incorporated (UNFI), en av de största hälsokostdistributörerna i USA, fått tillgång till ett nytt distributionsnätverk i norra Kalifornien. Tillgången till UNFI’s distributionscentral adderar omedelbart 51 nya återförsäljare i det exklusivare segmentet, samt möjliggör ytterligare expansion framöver.

De nya butikerna kommer att listas på Frills hemsida www.frillusa.com allteftersom de får in produkterna på hyllorna. John Jomehri, ledare för Frill USA, säger: "Norra Kalifornien, som omfattar San Francisco Bay Area och Silicon Valley, är en viktig marknad för Frill på grund av dess starka fokus på hälsosam mat. Regionen är också mycket välbeställd. Enligt en studie från Brookings Institute från 2015 har San José-regionen världens tredje högsta BNP per capita efter Oslo i Norge och Zürich i Schweiz ".

Utöver nyheterna från USA, har Frill Sverige också börjat sälja sina produkter hos Paradiset, en attraktiv livsmedelskedja i Stockholm. Malin Elinder, ledare för Frill i Norden, säger: "Paradiset har just nu bara ett fåtal butiker, men de håller högsta kvalitet och det har ett marknadsföringsvärde att Frill nu finns tillgänglig och syns på attraktiva lägen såsom hos Paradiset på NK".

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologiplattform för frysta livsmedel. Företagets första produkter på marknaden är Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream. Frill the Frozen Smoothie är en genuint hälsosam ”glass” gjord på frukt, bär och grönsaker. Add är en funktionell hälsosam glass som levererar specifika fördelar till kunderna, såsom protein eller vitaminer.

Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd, hälsosam mat och kunskap till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga frysta produkter utan att de behöver innehålla fett eller hög sockerhalt - något som hittills setts som ett ”måste”. Tekniken kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt, bär och grönsaker, med utmärkt krämighet och bättre hållbarhet som resultat.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: www.frillholding.com 

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

Email: khosro.nikpay@frill.eu 

Tel: 00447768773901

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.  

Subscribe

Documents & Links