Ir daudz ticamāk, ka kompānijas, kas eksportē, palielinās savu peļņu nekā tās, kas paliek mājās.

Taču jaunākie pētījumi rāda, ka pastāv daudz šķēršļu, kas kavē daudzus uzņēmumus no savas darbības paplašināšanas ārvalstīs

Pasaulē, kur turpinās ekonomiskā neskaidrība, sabiedrības, kas veic starptautisko tirdzniecību, norāda uz ievērojami labākiem ienākumiem un peļņu, kā tie, kas savu uzņēmējdarbību attīsta tikai mājas tirgū.

50% no pasaules kompānijām, kas nodarbojas ar eksportu, stāsta, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušas savu peļņu par 38 % salīdzinājumā ar kompānijām, kas veic tirdzniecību tikai savā mājas tirgū.

Taču pastāv daudz šķēršļu, kas arvien vairāk uzņēmumus attur no darbības ārzemēs. Tēla veidošana ārvalstīs, sarežģītās ārvalstu nodokļu sistēmas, īpašumu izmaksas un dokumentācija, politiska nestabilitāte un dabas katastrofas, piemēram, plūdi vai zemestrīces ir tās problēmas, kas kavē kompānijām spert šo lielo un izdevīgo soli ārzemēs.

Šie ir galvenie slēdzieni no otrā Vispasaules pētījumu ziņojuma par eksportu, ko sniedz vispasaules darbavietu nodrošinātājs Regus, kas ievāca informāciju no vairāk nekā 20 000 vecākajiem uzņēmumu darbības vadītājiem vairāk nekā 90 valstīs visā pasaulē.

„Mūsu pētījums patiešām parāda tās priekšrocības, ko sniedz uzņēmējdarbības paplašināšana ārvalstīs,” saka Lovier de Lavalette no Regus. „Taču tāpat ir skaidrs, ka kompānijas, kuras vēlas paplašināties ārvalstīs, sagaida lieli izaicinājumi. Kad sākotnējais entuziasms ir noplacis, kompānijas atklāj, ka tās ir iestrēgušas sarežģītajā dokumentācijā vai birokrātijā vai tām ir patiešām sarežģīti nodrošināt fizisku klātbūtni šajā konkrētajā ārvalstī. Biznesa centri, piemēram, tādi, kurus pārvalda Regus un kuri atrodas šajā konkrētajā valstī, var būt atbilde uz grūtībām, jo tā nodrošina elastīgu darbavietu, vietējos ekspertus uzņēmējdarbībā un pieejamus (lētus) administratīvos pakalpojumus, tādējādi sniedzot kompānijām vietēju klātbūtni bez jebkāda finansiāla riska, kas parasti asociējas ar sabiedrības darbības paplašināšanu ārvalstīs.”

Galvenie slēdzieni un statistika

  • Kopumā 50% no pasaules kompānijām, kuras īsteno starptautisko tirdzniecību stāsta, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušas savu peļņu par 38 % salīdzinājumā ar kompānijām, kas veic tirdzniecību tikai savā mājas tirgū
  • Šajā pašā periodā 59 % no sabiedrībām, kas nodarbojas ar eksportu, peļņa salīdzinājumā ar 47 % kompāniju, kas ir koncentrējušas savu darbību mājas tirgū, ir pieaugusi.
  • Latvijā vairāk nekā divas trešdaļas (67 %) no kompānijām par lielākajiem šķēršļiem darbības veikšanai ārvalstīs ir nosaukušas apjomīgo dokumentāciju un īpašuma izmaksas.
    • o   Tālāk seko vietējo nodokļu administrācija un likumdošana (64%), kā arī personāla nokomplektēšana (49 %)
    • o   Riska vadība – ieskaitot politiskos riskus un tādu dabas katastrofu kā zemestrīces, taifūni vai plūdi iespējamība –uztrauc vēl trešdaļu no atbildētājiem – 33 %
    • o   Tēla veidošana ārvalstīs šķiet ļoti svarīgs jautājums 31 % kompāniju.