Māmiņu atgriešanās darbā

Strādājošas mātes ir viena no ekonomikas attīstības panākumu atslēgām, tomēr elastība ir kritiski svarīgs faktors — norāda Regus aptaujas rezultāti

Kā Latvijas uzņēmumi var veicināt sieviešu atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma? Jaunākās Regus aptaujas respondenti Latvijā uzskata, ka to var panākt, ieviešot lielāku elastību, plašāk izmantojot videokonferenču tehnoloģijas, piedāvājot bērnu pieskatīšanas iespējas un vairāk izmantojot darba dalīšanas iespējas. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 26 000 uzņēmēju no vairāk nekā 90 valstīm.  Varas iestādes piekrīt, ka sieviešu īpatsvara palielināšanās darba tirgū ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgu un motivējošu izaugsmi, tomēr vairākums biznesa sieviešu joprojām atzīst, ka bērnu aprūpes pienākumi neļauj viņām atgriezties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, tāpēc ir steidzami jāveic pasākumi situācijas uzlabošanai.

Māmiņu atgriešanās darbā ir ne tikai viena no ekonomikas attīstības panākumu atslēgām, bet arī pamatnosacījums globālai attīstībai uzņēmumu līmenī. Respondenti uzskata, ka, pieņemot atpakaļ darbā sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, uzlabojas produktivitāte, iespējams, pateicoties zemākām apmācības un darbā pieņemšanas izmaksām. Šie rezultāti apstiprina iepriekšējā Regus pētījuma rezultātus, saskaņā ar kuriem 56% uzņēmumu globālā līmenī augstu vērtē sieviešu atgriešanos darbā uz nepilnu slodzi pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, jo viņām piemīt iemaņas un pieredze, kādu esošajā tirgū ir grūti atrast, savukārt 72% respondentu uzskata, ka uzņēmumi, kas sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma nepieņem darbā uz nepilnu slodzi, neizmanto nozīmīgu un vērtīgu darbaspēka resursu daļu.[1]

Interesanti, ka, aicināti norādīt izšķirošos faktorus, kas palīdzētu sievietēm atgriezties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, respondenti visretāk ir norādījuši ilgāku atvaļinājuma laiku, uzsverot to, ka krasas izmaiņas darba ieradumos ir nepieciešamas vairāk nekā papildu atvaļinājuma dienas.

Galvenie secinājumi un statistika

 • Darbinieki Latvijā ir norādījuši, ka izšķiroši faktori tam, lai sievietes atgrieztos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ir šādi:
  • elastīgs darba laiks (97%);
  • iespēja strādāt netālu no mājām (88%);
  • iespēja vismaz dažreiz komandējumu vietā izvēlēties video konferenču zvanus (85%);
  • bērnu pieskatīšanas iespēja netālu no darbavietas (82%);
  • darba dalīšana (79%).
 • Tikai 62% respondentu kā risinājumu, kas strādājošajām māmiņām palīdzētu atgriezties darbā, norāda ilgāku atvaļinājuma laiku.
 • 41% respondentu uzskata, ka, pieņemot atpakaļ darbā sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, uzlabojas produktivitāte.

Regus pārstāvja komentāri (Olivier de Lavalette, VP Europe): „Pamatojums sieviešu iekļaušanai darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma ir spēcīgs — IKP pieaugums,[1] ilgtspējīga izaugsme, trūkstošo iemaņu resursi un nabadzības apkarošana ir tikai daži no ieguvumiem. Pat uzņēmuma līmenī sieviešu atgriešanās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma piedāvā daudz priekšrocību: prasmīga un apmācīta darbaspēka pieejamība, mazāka darbinieku aprite un, kā norāda aptaujas rezultāti, pat labāka produktivitāte. Tomēr darbaspēka resursi turpina samazināties, zaudējot prasmīgus un apmācītus darbiniekus ar svarīgākajām iemaņām un kvalifikāciju, jo sievietes atzīst, ka bērna kopšanas pienākumi nav savienojami ar darba ikdienu.”

„Tomēr šis jaunākais pētījums apliecina, ka darbinieki arvien biežāk kā risinājumu, kas palīdzētu palielināt to sieviešu īpatsvaru, kuras atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, norāda elastību darba laika un darba vietas izvēles ziņā. Ņemot vērā, ka darba metodes globālā līmenī kļūst arvien elastīgākas, šī pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka izmaiņas darba metodēs īpaši steidzami ir jāveic attiecībā uz sievietēm pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, jo pretējā gadījumā netiek pilnvērtīgi izmantots viņu iespējamais ieguldījums uzņēmuma un ekonomikas izaugsmē.”


[1] Baltā nama Padome sieviešu un meiteņu jautājumos (The White House Council on Women and Girls), „Keeping America’s women moving forward”, 2012. gada aprīlī; Pasaules Ekonomikas forums, 2011. gadā; Āzijas un Klusā okeāna ekonomisko un sociālo lietu komisija (ESCAP), 2007. gadā; Goldman-Sachs ekonomikas pētījums, „Weekly comment: Productivity, Much ado about nothing”, 2011. gada 26. augustā.


[1] Regus, mātes diena, 2011. gada janvārī

2013. gada janvārī tika aptaujāti vairāk nekā 26 000 uzņēmēju no vairāk nekā 90 valstīm. Respondenti tika atlasīti no Regus globālās kontaktpersonu datubāzes, kurā ir iekļauts vairāk nekā 1 miljons uzņēmēju visā pasaulē, tādējādi lielā mērā pārstāvot uzņēmumu vadītāju un īpašnieku viedokli globālā līmenī. Respondentiem tika jautāts, kādi faktori, viņuprāt, ir būtiski, lai veicinātu sieviešu atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī respondenti tika lūgti paust vispārīgu viedokli par sieviešu atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Pētījuma pārvaldību un administrēšanu nodrošināja neatkarīgā organizācija MindMetre, www.mindmetre.com

Media

Media

Documents & Links