Opodo Corporate Travel Poland – innowacyjne rozwiązania dla Klientów dzięki partnerstwu biznesowemu"Przedstawienie i uświadomienie naszym Klientom wpływu emisji CO2 na środowisko nie było trudne. Większym wyzwaniem było przekonanie firm do kompensacji. Niemniej jako firma proekologiczna uważamy, że jest to właściwy kierunek działań. W krajach skandynawskich firmy przedstawiają emisję CO2 w swoich rocznych raportach" - powiedzial Marcin Z iniewicz, Head of Opodo Corporate Travel Poland.

Wpływ prezentowany jest w formie emisji CO2, jaką generuje przelot samolotem na konkretnej trasie, podróż samochodem, pociągiem jak również pobyt w hotelu. Klient ma możliwość kompensacji emisji poprzez uczestnictwo w projektach na rzecz redukcji emisji CO2, których opcje oferuje Tricorona. Wpływ działań kompensacyjnych prezentowany jest dla klienta w formie sprawozdania lub przy przelotach również bezpośrednio na każdej fakturze.

Tags:

Media

Media

Documents & Links