Opodo przedstawia wyniki finansowe ODIGEO, które zamknęło sprzedaż za 2011 rok kwotą bliską 4 mld euro.

Barcelona, 11 lipca 2012. - ODIGEO, największe europejskie internetowe biuro podróży i piąte na świecie, zakończyło rok obrotowy 2011 rezerwacjami o wartości 3.900 mln euro brutto co daje, prawie 450 milionów więcej niż w roku poprzednim, kiedy to cztery marki: Opodo, eDreams, Go Voyages i Travellink działały niezależnie. Potwierdza to fakt, że grupa rozwija się organicznie, pomimo światowego kryzysu gospodarczego.

Połączenie Opodo, eDreams, Go VoyagesTravellink doprowadziło nie tylko do wzrostu obrotów tej największej w Europie firmy e-commerce, ale także zwiększyło liczbę klientów, osiągając wynik 14,128,000 w 2011 roku, kiedy to rok podatkowy został zmieniony z kwietnia na marzec. Ponadto, korzyści uzyskane z integracji tych czterech marek to także wzrost finansowy o kilka milionów euro.

Javier Pérez-Tenessa, współzałożyciel i dyrektor generalny ODIGEO, twierdzi  że "kluczem do tych wyników jest połączenie czterech marek, oraz plan strategiczny oparty się na trzech filarach: innowacja, dywersyfikacja i internacjonalizacja". Perez-Tenessa podkreśla, że głównym czynnikiem w osiągnięciu tych doskonałych wyników w roku globalnego kryzysu gospodarczego jest  ”międzynarodowy charakter grupy".

Grupa ODIGEO działająca w 28 krajach, poszerzyła swoje działania z macierzystych rynków tj.: Skandynawii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch o takie regiony jak: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Stany Zjednoczone, Holandia, Indie, Irlandia, Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Turcja i Wenezuela, w których sprzedaż wzrosła o 47,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik ten jest potwierdzeniem na skuteczność wspomnianej strategii internacjonalizacji.

Dobre wyniki gospodarcze pozwoliło ODIGEO kontynuować powiększanie zespołu pracowników, jak było to czynione w poprzednich latach przez te cztery internetowe biura podróży. W 2011 roku firma zwiększyła swój kapitał ludzki o 18%, zatrudniając ponad 200 specjalistów w  14 różnych oddziałach w swoich 14 centralach. Pod koniec roku podatkowego ODIGEO zatrudniało 1300 profesjonalistów 55 różnych narodowości, inwestując w talenty i profesjonalizm na wszystkich szczeblach organizacji.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Pod koniec 2011 roku, ODIGEO uruchomiło przedsięwzięcie gospodarcze „Venture Farming”, której celem jest inwestowanie i nawiązywanie bliskiej strategicznej współpracy z firmami zajmującymi się technologiami, dzięki którym możliwe jest świadczenie nowych usług, przynoszących dodatkowe korzyści podróżującym. "Inwestycje w technologie i zaangażowanie w nowe modele biznesowe było kluczem do rozwoju marek, które tworzą ODIGEO, pragniemy pomóc młodym utalentowanym osobom rozwinąć swój potencjał", powiedział Prezes, który twierdzi także, że "inwestycje i pomoc młodym firmom z branży turystycznej przynoszą  bezpośrednio korzyści wszystkim naszym klientom, którzy są priorytetem dla wszystkich naszych marek." Grupa ogłosi swoje pierwsze inwestycje w najbliższych miesiącach.

Tags:

Media

Media