Spoločnosť Lindex spúšťa projekt „WE Women by Lindex“, ktorého cieľom je prijať opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci

Spoločnosť Lindex toto leto uvádza do života projekt „WE Women by Lindex“ zameraný na realizáciu opatrení, ktorými sa zabezpečí rodová rovnosť v dodávateľskom reťazci a vytvoria sa lepšie podmienky na pracoviskách, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a ich začleňovanie. Tento projekt predstavuje súčasť úsilia spoločnosti Lindex zlepšiť podmienky života žien v globálnom dodávateľskom reťazci spoločnosti pôsobiacej v oblasti módy.

Prostredníctvom projektu „WE Women by Lindex“ bude spoločnosť Lindex pracovať na integrácii rodovej rovnosti do systémov riadenia dodávateľov. Dodávateľom sa poskytnú možnosti zúčastniť sa na školeniach a získať podporu, ktoré im pomôžu pri plánovaní, vykonávaní, monitorovaní a vyhodnocovaní obchodných operácií z hľadiska uplatňovania zásad rodovej rovnosti. Dodržiavanie zásad rodovej rovnosti bude predstavovať súčasť hodnotenia dodávateľov spoločnosti Lindex.

Náš biznis v spoločnosti Lindex funguje iba vďaka ženám. Väčšinu textilných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe našich odevov, tvoria ženy, a my sme odhodlaní zlepšiť podmienky ich života. Už dlhé roky pracujeme na tom, aby sme v našom dodávateľskom reťazci dosiahli prostredníctvom angažovanosti pracovníkov a školení potrebné zmeny. Teraz sa táto snaha rozšíri o prístup „zhora nadol“, ktorého účelom je pracovať na zmene vedenia a štýlu riadenia vo výrobných podnikoch, aby sme boli inkluzívnejší pre ženy a aby sme boli dostatočne informovaní o otázkach rodovej rovnosti a boli si vedomí ich významu,“ hovorí Anna-Karin Dahlberg, manažérka pre udržateľnosť výroby v spoločnosti Lindex.

„WE Women by Lindex“ je trojročný projekt, ktorý vznikol ako dielo partnerstva medzi spoločnosťami Lindex a GIZ a v spolupráci s BSR a miestnymi mimovládnymi organizáciami. Realizácia projektu sa začne u 33 dodávateľov spoločnosti Lindex v Bangladéši. Do projektu sa zapojí aj 10 spoločností, ktoré nepatria medzi dodávateľov spoločnosti Lindex, s cieľom podporiť tento koncept v tomto odvetví v Bangladéši. Dodávatelia zúčastňujúci sa na projekte zamestnávajú približne 82 000 pracovníkov. Z nich viac ako 50 percent tvoria ženy. Cieľom je rozšíriť pôsobnosť projektu tak, aby v budúcnosti pokryl celý dodávateľský reťazec spoločnosti Lindex.

Informácie o BSR: BSR je globálna nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom konzultácií, výskumu a spolupráce medzi sektormi vyvíja udržateľné obchodné stratégie a riešenia. BSR je zakladateľom iniciatívy spolupráce s názvom HERproject, ktorej cieľom je posilniť postavenie žien s nízkym príjmom v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Informácie o GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je federálny podnik s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti medzinárodnej spolupráce zameranej na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Partnerstvo v oblasti rozvoja realizuje spoločnosť GIZ v rámci programu develoPPP.de v mene nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ). 

Ak si chcete pozrieť ďalšie snímky aj s vyšším rozlíšením, navštívte Lindex Newsroom .
Sledujte naše novinky! Prihláste sa na odber prehľadu správ o spoločnosti Lindex a sledujte Lindex v sociálnych médiách.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa, prosím, na:

Jana Hrušovská, E-mail: jana.hrusovska@lindex.com

Lindex je jedným z popredných európskych módnych reťazcov a prevádzkuje cca 480 obchodov v 17 krajinách. Obchodným konceptom firmy Lindex je ponúkať inšpiratívnu a dostupnú módu ženám, ktoré sa o ňu zaujímajú. Sortiment firmy pozostáva z niekoľkých rôznych konceptov dámskej módy, detskej módy, spodnej bielizne a kozmetiky. Viac ako päťdesiat percent produktov firmy je vyrobených z obnoviteľných zdrojov a Lindex sa zaviazal, že do roku 2020 to bude plných 80 %. Komunikačný koncept „We make fashion feel good“ jasne vyjadruje, čo Lindex robí a za čím si stojí. Lindex je súčasťou skupiny Stockmann registrovanej vo Fínsku. Viac informácií sa dozviete na www.lindex.com.

About Us

Lindex is one of Europe's leading fashion brands, with approximately 470 stores in 17 markets and sales online. Lindex offers inspiring and affordable fashion for the fashion interested and conscious woman. The assortment includes several different concepts within women's wear, kids' wear, lingerie and cosmetics. Lindex is growing, both in own channels and together with global fashion platforms. Lindex sustainability promise is to make a difference for future generations by empowering women, respecting the planet and ensuring human rights. Lindex is part of the Finnish-listed Stockmann Group. More information is available at www.lindex.com

Subscribe

Media

Media