WWF ogłasza Metsä Tissue najlepszą firmą pod względem przejrzystości

WWF opublikowała dziś wyniki  drugiej edycji  WWF Environmental Paper Company Index, ratingu producentów wyrobów papierniczych pod kątem globalnego ekologicznego odcisku stopy.

Uczestniczące w nim firmy produkujące papierowe artykuły pozwoliły WWF dokonać analizy globalnej produkcji wyrobów papierniczych pod kątem kluczowych kryteriów środowiskowych, takich jak zaopatrywanie się w włókno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, czysta produkcja oraz składanie raportów opinii publicznej.

WWF ogłosiła Metsä Tissue, część Grupy Metsä, najlepszym przedsiębiorstwem w kategorii składania raportów na temat Odpowiedzialności Korporacyjnej oraz Przyjaznych dla Środowiska Systemów Zarządzania.  Metsä Tissue osiągnęła imponujący wynik 86% maksymalnej punktacji w tej kategorii. Drugi najlepszy wytwórca papierowych artykułów higienicznych osiągnął wynik 78%.

Trzy najlepsze wyniki całościowe w kategorii papierowych artykułów higienicznych, wszystkie z różnicami w punktacji poniżej jednego procenta między sobą, osiągnęły SCA Tissue, Metsä Tissue oraz Sofidel, w tej dokładnie kolejności. 

“Ta znakomita pozycja jest niezwykle dla nas cenna i bardzo motywująca dla całej społeczności Metsä Tissue, ponieważ włożyliśmy mnóstwo pracy w rozwój naszej przejrzystości i efektywności w zakresie działań przyjaznych dla środowiska naturalnego,” mówi Mika Joukio, Dyrektor Generalny Metsä Tissue.

Jako przykład strategicznego i operacyjnego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój, Joukio podaje obszerne szkolenie na temat zrównoważonego rozwoju, które w zeszłym roku ukończyło około 100 pracowników. „Innym wartym wymienienia przykładem jest długofalowy cel minimalizacji zmian klimatycznych poprzez systematyczne podnoszenie wydajności energetycznej. Naszym celem do końca roku jest osiągnięcie 20% poprawy w stosunku do poziomu wydajności z roku 2007,” dodaje Joukio.  

“WWF z aplauzem przyjmuje przejrzystość uczestniczących w rankingu producentów. Zezwalając na ocenę swoich osiągnięć w kwestiach środowiskowych, Metsä Tissue pokazuje, że traktuje kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej serio,” twierdzi Emmanuelle Neyroumande, Dyrektor WWW do spraw globalnej produkcji z udziałem masy celulozowej i papieru.

Więcej informacji można uzyskać od:

Mika Joukio, CEO, Metsä Tissue, tel. +358(0)1046 54959, Email: mika.joukio@metsagroup.com
Marja-Leena Dahlskog, Communications Manager, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 55149, Email: marja-leena.dahlskog@metsagroup.com

Grupa Metsä jest odpowiedzialną grupą przemysłu leśnego. Nasze produkty są częścią codziennego życia ludzi i promują zrównoważony dobrobyt. Grupa Metsä zajmuje się produkcją wysokiej jakości wyrobów z odnawialnego drewna skandynawskiego. Obszary działalności Grupy to  papierowe artykuły higieniczne oraz papier do gotowania, wyroby z kartonu i papieru, masy celulozowej i drewna, a także dostawy drewna. Sprzedaż Grupy Metsä osiągnęła w 2011 roku wartość 5,3 miliarda euro, firma zatrudnia około 12,500 osób. Grupa działa w około 30 krajach. www.metsagroup.com

Swoimi wysokiej jakości papierowymi artykułami higienicznymi oraz papierem do gotowania, każdego dnia Metsä Tissue czyni życie konsumentów, klientów i użytkowników końcowych wygodniejszym. Metsä Tissue jest wiodącym dostawcą papierowych artykułów higienicznych do gospodarstw domowych i konsumentów przemysłowych w Europie. Jesteśmy także wiodącym w świecie dostawcą papieru do gotowania i pieczenia. Nasze główne marki to Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin i SAGA. Posiadamy zakłady produkcyjne w sześciu krajach i zatrudniamy w sumie około 3,300 osób. Nasze obroty w roku 2011 wyniosły 970 milionów euro. Metsä Tissue jest częścią Grupy Metsä. www.metsatissue.com.    

Subscribe