Puidu kasutamine ehitusmaterjalina aitab tänu süsiniku ladustamisele võidelda kliimamuutustega

Report this content

Ehitussektorist tuleb kuni 30% ülemaailmsest aastasest kasvuhoonegaaside heitkogusest, seega mängib see kliimamuutuste vähendamisel olulist rolli. Üks lahendus on puidu kasutamine ehitusmaterjalina, kuna puit on ainus ehitusmaterjal, mis ladustab süsinikku. Puittoodetel, näiteks Kerto® LVL, on oma elutsükli vältel üllatavalt väike süsiniku jalajälg ning puittooteid saab süsiniku ladustamiseks kasutada peaaegu kõigi hoonete puhul. 

Üks põhiline viis kliimamuutuste vähendamiseks on leida uusi mooduseid, kuidas koguda süsinikku atmosfäärist. Ehitussektor saab neile positiivsetele arengutele kaasa aidata kasutades puidust ehitusmaterjale, mis ladustavad süsinikku terve oma elutsükli vältel. Näiteks seovad puittooted ligikaudu 1 tonni CO₂ 1 m³ puidu kohta.

„50% puidu kuivmassist on süsinik, see süsinik eemaldatakse atmosfäärist ning seega ei aita ka kaasa kasvuhooneefektile,” ütleb Matti Kuittinen, kes on Aalto Ülikooli arhitekt ning teadlane.

„Projekteerides uut ehitist või renoveerides vana maja, tuleks vaadata hoone elutsükli vältel toodetud heitkoguseid,” jätkab, Dr. Frank Werner Frank Werner Environment & Development‘ist.

Puitu saab kasutada kõigis hoonetüüpides

Puidupõhiseid materjale saab kasutada enamikes hooneosades, et ladustada süsinikku atmosfäärist. See võimaldab projekteerijatel ja ehitajatel anda suur panus CO₂ hulga vähendamisse atmosfääris. Kõige enam on võimalik süsinikku ladustada kasutades seda välisseintes, vahelagedes ning katusekonstruktsioonides. Näiteks projekteeriti külma kliimasse mõeldud passiivmaja, mille juures kasutati kaht alternatiivset ehitusmaterjalide kooslust —  puitkarkass puitkiud soojustusega ning poorbetoon karkass EPS-soojustusega.

„Mõlemad variandid andsid tulemuseks sama hoone energiatõhususe. Puidust variandi ehitamisel tekkis aga ligikaudu 40% väiksem CO₂ heitkogus. Lisaks oli ka puitkarkassi ladustatud atmosfäärilise süsiniku hulk peaaegu neli korda suurem kui teise variandi puhul,” selgitab Kuittinen.

 Puit on keskkonnasõbralik terve oma elutsükli ning veel enamgi

Kuna suur osa süsinikku on võimalik ladustada puitmaterjalidesse, on oluline tagada võimalikult pikaajaline süsiniku ladustamine. Pikk kasutusiga eeldab head disaini, niiskuse eest kaitstud ehitusprotsessi ning head hooldust. Ning kui puitosasid enam ehitistes ei kasutata, saab need ümber töödelda teisteks toodeteks, nii püsib atmosfääriline süsinik seotud. Pärast ümbertöötlemist saab puitmaterjali kasutada süsinikneutraalse bioenergia tootmiseks.

„Kui tänapäeval hakataks hooneid otsast peale ehitama, mängiksid taaskasutatavad materjalid võtmerolli. Keskkonnasõbralikum ning jätkusuutlikum ehitus on võimalik tänu hästi väljaarendatud rohelistele ehitusmaterjalidele. Ülejäänu on projekteerijate ning konstruktorite teha,” lõpetab Werner.

Soovite rohkem teavet puidu süsiku ladustamise ning jätkusuutlik ehituse kohta? Külastage lehte: www.metsawood.com/articles/

Pildid: http://databank.metsagroup.com/l/Wcvrqg9SzZMt

Multimedia newsrelease: https://www.multivu.com/players/uk/8043651-wood-construction-climate-carbon-storage/

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood
+358 40 5548388

www.metsawood.com

Metsä Wood pakub konkurentsivõimelisi ja keskkonnasõbralikke puittooteid arendajatele, ettevõtetele ja edasimüüjatele. Meie tooted on valmistatud põhjamaisest puidust, kvaliteetsest jätkusuutlikust toormaterjalist. Meie müügitulu 2016 aastal oli 0,5 miljonit eurot ning anname tööd umbes 1500 inimesele.  Metsä Wood kuulub Metsä Groupi.

Subscribe

Media

Media