Hlutafjáraukning Össurar hf.


            
Hlutafjárhækkun Össurar hf. vegna kaupanna á Century XXII er framkvæmd þannig, að hlutabréfin eru gefin út á nafn Kaupþings hf. sem afhendir/framselur þau til seljenda hlutabréfa í Century XXII, gegn framsali á öllu hlutafé í Century XXII. Afhending bréfanna frá Kaupþingi telst eftirmarkaðsviðskipti og hafa þau verið tilkynnt í viðskiptakerfi Verðbréfaþings í dag. <br>
<br>

Subscribe