Össur - annar ársfjórðungur 2013


            
 * Heildarsala nam 106 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 103 milljónir
  dala á öðrum ársfjórðungi 2012. Söluvöxtur var 3%, mældur í staðbundinni
  mynt.
 * Sala á spelkum og stuðningsvörum stóð í stað en sala á stoðtækjum jókst um
  6%, hvort tveggja mælt í staðbundinni mynt.
 * Sala í EMEA gekk mjög vel og sýndu öll landsvæði góðan vöxt. Sala í
  Bandaríkjunum var misjöfn milli vöruflokka, en breytingar á
  endurgreiðslukerfinu halda áfram að hafa áhrif á stoðtækjamarkaðinn.
 * Aðhaldsaðgerðir ganga samkvæmt áætlun. Gert er ráð fyrir að þessar aðgerðir
  spari 5 milljónir Bandaríkjadala 2013 og 8 milljónir Bandaríkjadala á
  ársgrundvelli 2014. Einskiptiskostnaður í tengslum við þessar aðgerðir
  fellur til á öðrum ársfjórðungi og nemur 4.5 milljónum dala.
 * Framlegð nam 65 milljónum Bandaríkjadala sem er 61% af sölu. Leiðrétt fyrir
  einskiptiskostnaði er framlegðin 62% sem hlutfall af sölu sem er sama
  hlutfall og á öðrum ársfjórðungi 2012.
 * EBITDA nam 15 milljónum Bandaríkjadala og 14% af sölu. Leiðrétt fyrir
  einskiptiskostnaði var EBITDA 20 milljónir Bandaríkjadala og 19% af sölu,
  sem er sama hlutfall og á öðrum ársfjórðungi 2012.
 * Hagnaður nam 8 milljónum Bandaríkjadala og 8% af sölu. Leiðrétt fyrir
  einskiptiskostnaði nam hagnaðurinn 12 milljónum Bandaríkjadala og 11% af
  sölu, samanborið við 10 milljónir dala og 10% af sölu á öðrum ársfjórðungi
  2012.
 * Handbært fé frá rekstri var 11% af sölu, samanborið við 19% á öðrum
  ársfjórðungi í fyrra. Greiðslur vegna einskiptiskostnaðar og aukning
  veltufjár hefur áhrif á handbært fé frá rekstri á fjórðungnum.
 * Í maí skrifaði Össur undir samning um kaup á sænska stoð- og
  stuðningstækjafyrirtækinu TeamOlmed. Kaupverðið er 47 milljónir
  Bandaríkjadala og er gert ráð fyrir að gengið verði frá kaupunum á þriðja
  ársfjórðungi.

Áætlun 2013

 * Stjórnendur staðfesta áður birta áætlun fyrir árið um að innri söluvöxtur
  verði á bilinu 2-4%, mælt í staðbundinni mynt, og leiðrétt EBITDA á bilinu
  18-19% sem hlutfall af veltu.
 * Eins og tilkynnt var í uppgjörsfrétt fyrir fyrsta ársfjórðung, gera
  stjórnendur ráð fyrir því að niðurstöður ársins verði í lægri mörkum
  áætlunarinnar, bæði sala og EBITDA.


Jón Sigurðsson, forstjóri:
"Niðurstöður fjórðungsins eru í takt við væntingar okkar. Árangurinn í EMEA er
sérstaklega ánægjulegur og góður vöxtur þvert á vörulínur og markaðssvæði. Eins
og áður hefur komið fram þá eru erfiðar markaðsaðstæður í Bandaríkjunum og mun
það halda áfram út þetta ár. Hagræðingar aðgerðir hafa gengið vel og eigum við
von á því að þær muni skila tilætluðum árangri. Í maí skrifuðum við svo undir
samning um kaup á stoð- og stuðningstækjafyrirtækinu TeamOlmed, sem mun styrkja
stöðu okkar á sænska markaðnum."

Símafundur á morgun, fimmtudaginn 25. júlí kl. 10:00

Á morgun, fimmtudaginn 25. júlí, verður haldinn símafundur þar sem farið verður
yfir niðurstöður fyrir annan ársfjórðung. Fundurinn hefst kl. 10:00 GMT/12:00
CET.  Innhringinúmer: Evrópa: +44 (0) 203 364 5374 eða +46 (0) 8 505 564 74;
Bandaríkin: + 1 855 753 2230; Ísland: 800 8660


Athugið að þetta yfirlit nær aðeins yfir helstu þætti uppgjörsins. Tilkynningu í
fullri lengd á ensku er að finna á www.ossur.com/investors