Össur - Fyrsti ársfjórðungur 2014

Fyrsti ársfjórðungur 2014
 * Hagnaður jókst um 96% milli ára. Hagnaðurinn nam 11 milljónum Bandaríkjadala
  og 9% af sölu, samanborið við 6 milljónir dala og 6% af sölu á fyrsta
  ársfjórðungi 2013.
 * Sala nam 121 milljón Bandaríkjadala, samanborið við 97 milljónir dala á sama
  tímabili 2013. Söluvöxtur var 24%, þar af 6% innri vöxtur, hvortveggja mælt
  í staðbundinni mynt.
 * Sala á spelkum og stuðningsvörum jókst um 28%, þar af 2% innri vöxtur, hvort
  tveggja mælt í staðbundinni mynt.
 * Sala á stoðtækjum jókst um 19%, þar af 12% innri vöxtur, hvort tveggja mælt
  í staðbundinni mynt.
 * Framlegð nam 76 milljónum Bandaríkjadala og 63% af sölu, samanborið við 60
  milljónir Bandaríkjadala og 62% af sölu á fyrsta ársfjórðungi 2013.
 * EBITDA framlegð nam 20 milljónum Bandaríkjadala og 17% af sölu, samanborið
  við 14 milljónir dala og 14% af sölu á fyrsta ársfjórðungi 2013.
 * Vegna árstíðabundinna sveiflna er handbært fé frá rekstri minnst á fyrsta
  ársfjórðungi. Handbært fé frá rekstri nam 12 milljónum Bandaríkjadala og
  10% af sölu, samanborið við 9 milljónir dala og 9% af sölu á sama tímabili
  2013.
 * 2. apríl 2014 var lánasamning félagsins breytt og hann framlengdur um þrjú
  ár, eða fram til ársins 2019. Meðalvextir eru 105 bps + LIBOR/EURIBOR sem
  breytist í takt við skuldsetningu félagsins. Samstarfsbankar Össurar eru
  ING, Nordea og SEB.

Áætlun 2014

Áætlun stjórnenda fyrir árið:

 * Söluvöxtur í staðbundinni mynt á bilinu 14-16%.
 * Innri söluvöxtur á bilinu 2-4%, mælt í staðbundinni mynt.
 * EBITDA sem hlutfall af veltu, á bilinu 17-19% af sölu.
 * Fjárfestingar (CAPEX), á bilinu 2,5-3,5% af sölu.
 * Virkt skatthlutfall í um 26%.

Jón Sigurðsson, forstjóri:

"Niðurstöður fyrsta ársfjórðungs eru í takt við okkar væntingar. Við sjáum enn
einn ársfjórðunginn þar sem arðsemin er mjög góð og rekstrarhagnaður tvöfaldast
á milli ára. Aðhaldsaðgerðir sem við fórum í á síðasta ári og endurhönnun á
ferlum hafa jákvæð áhrif, en einnig er  ánægjulegt að sjá að markaðsskilyrði á
stoðtækjamarkaðnum í Bandaríkjunum er að þróast í rétta átt. Sölu vöxtur í EMEA
heldur áfram að vera stöðugur. Í byrjun april framlengdum við lánasamning
félagsins um þrjú ár, eða fram til ársins 2019 og endurspegla lánakjörin sterka
fjárhagslega stöðu Össurar og góðar framtíðarhorfur."

Össur hf. uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung - morgunverðarfundur með
markaðsaðilum föstudaginn          2. maí kl. 8:30

Miðvikudaginn  30. apríl kl. 10:00 verður símafundur með fjárfestum og á
föstudaginn 2. maí býður félagið markaðsaðilum á Íslandi á morgunverðarfund þar
sem Sveinn Sölvason, fjármálastjóri mun fara yfir niðurstöður fjórðungsins.

Símafundur 30. apríl kl.10:00
Innhringinúmer fyrir símafund: 800-8660

Morgunverðarfundur 2. maí kl. 8:30
Staður: Össur hf, Grjótháls 5, 4. hæð