Össur - Viðskipti fjárhagslega tengds aðila


            
Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti	Eyrir Invest ehf 
Nafn fruminnherja	Þórður Magnússon
Tengsl fruminnherja við útgefanda	Varaformaður Stjórnar Össurar
Dagsetning viðskipta	28.12.2006
Kaup eða sala	Kaup / Buy
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	2.966.139
Gengi/Verð pr. hlut	111,7
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	0
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	59.190.076
Dagsetning lokauppgjörs	 

Subscribe