Össur - Viðskipti fruminnherja


            
Nafn innherja	Hilmar B. Janusson
Tengsl við útgefanda	Framkvæmdastjóri R&D
Dagsetning viðskipta	22.12.2006	 
Kaup eða sala	Kaup / Buy	 
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	100.000	 
Gengi/Verð pr. hlut	73,7	 
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	100.000	 
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0	 
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	3.560.347	 
Dagsetning lokauppgjörs	 	 
		
Athugasemdir		
Afhendingin er skv. Kaupréttarsamningi		

Subscribe