Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	22.12.2006
Kaup eða sala	Kaup
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	100.000
Gengi/Verð pr. hlut	115
Fjöldi hluta eftir viðskipti	117.992
Dagsetning lokauppgjörs	

Subscribe