Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	23.3.2006
Kaup eða sala	Sala
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	10.000
Gengi/Verð pr. hlut	58,5
Fjöldi hluta eftir viðskipti	717.992
Dagsetning lokauppgjörs	
Ástæður viðskipta	Afhent á grundvelli kaupréttarsamnings

Subscribe