Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	20.12.2005
Kaup eða sala	Sala
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	10.000
Gengi/Verð pr. hlut	58,5
Fjöldi hluta eftir viðskipti	1.257.992
Dagsetning lokauppgjörs	
Ástæður viðskipta	Afhent á grundvelli kaupréttarsamnings

Subscribe