Össur hf. - Tilkynningarskyld viðskipti


            
Össur hf. Kaup á eigin hlutabréfum<br>
<br>
Össur hf. hefur keypt hlutafé í félaginu á markaði að nafnvirði 549,608,-<br>
Meðalgengi bréfanna er 49,19. Hlutaféð hefur verið notað sem greiðsla vegna<br>
kaupa Össurar hf. á Pi Medical og Karlsson & Bergström í Svíþjóð.<br>

Subscribe