Ossur Hf : Share options granted

Announcement Össur hf. No. 17/2013
Auðkenni útgefanda/Trade ticker:
OSSR


Nafn útgefanda/Issuer:
Össur hf.


Dagsetning tilkynningar/Date of announcement:
22 May 2013


Nafn fruminnherja/Name primary insider:
Sveinn Sölvason


Tengsl fruminnherja við útgefanda/Insider's relation with the issuer:
Fjármálastjóri/CFO


Dagsetning viðskipta/Date of transaction:
22 May 2013


Tímasetning viðskipta/Time of transaction:
0


Tegund fjármálagernings/Type of financial instrument:
Kaupréttur/Share option


Kaup eða sala/Buy or Sell:
Kaup/Buy


Fjöldi hluta/Number of shares:
500,000


Verð pr. Hlut/Price per share:
DKK 7.82


Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti/Primary insider's holdings
after the transaction:
0


Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að/Primary insider's option holdings
after the transaction:
600,000


Fjöldi hluta fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskipti/Related parties'
holdings after the transaction:
0


Dagsetning lokauppgjörs*/Date of settlement*:
Vesting period 22 May 2016 - 21 May 2017


Athugasemdir*/Comments*:
Kaupréttarsamningur veittur á grundvelli kaupréttaráætlunar, sjá tilkynningu
24. apríl 2012
Share option agreement granted in accordance with a share option scheme, see
announcement 24 April 2012

Subscribe