Viðskiptavakt með hlutabréf í Össuri hf.


            
Nýja Kaupþing hf. hefur yfirtekið samning Össurar hf. við Kaupþing
banka hf. um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins.
Nýja Kaupþing hf. skuldbindur sig til að setja daglega fram kaup- og
sölutilboð í OMX Kauphöllinni á Íslandi í Össuri hf. (OSSR) að
lágmarki 100.000 að nafnvirði á gengi sem Nýja Kaupþing ákveður í
hvert skipti. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal ekki vera
meiri en 1,5% og frávik frá síðasta viðskiptaverði ekki meira en 3%.
Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem bankinn er
 skuldbundinn til að eiga eða selja skal vera kr. 100.000.000,- að
markaðsvirði.

Subscribe