Viðskipti Innherja


            
Viðskipti Innherja

Auðkenni útgefanda/Trade ticker:
OSSR

Nafn útgefanda/Issuer:
Össur hf

Dagsetning tilkynningar/Date of announcement
21 October 2008

Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti/Name of related party
trading the shares:
Eyrir Invest

Nafn fruminnherja/Name primary insider:
Þordur Magnusson

Tengsl fruminnherja við útgefanda/Insider's relation with the issuer:
Varaformaður Stjórnar/Vice Chairman of the Board

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:
21 October 2008

Tímasetning viðskipta/Time of transaction:
13:25-13:31

Tegund fjármálagernings/Type of financial instrument:
Hlutabréf / Equity

Kaup eða sala/Buy or Sell:
Kaup/Buy

Fjöldi hluta/Number of shares:
400.000

Verð pr. Hlut/Price per share:
85,25

Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti/Primary insider's
holdings after the transaction:
0

Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að/Primary insider's option
holdings after the transaction:
0

Fjöldi hluta fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskipti/Related
parties' holdings after the transaction:
84.440.215

Dagsetning lokauppgjörs*/Date of settlement*:
21 October 2008

Athugasemdir*/Comments*:


Þórður Magnússon situr í stjórn Össurar fyrir hönd Eyrir Invest / Mr.
Þordur Magnusson holds a seat on the Board of Ossur on behalf of
Eyrir
Invest.

Subscribe