Viðskipti með hlutabréf Össurar hf. 23/6/2000


            
Verðbréfaþingi hefur borist tilkynning um að innherji í Össuri hf. (skv.12.gr. reglna þingsins um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa) hafi selt hlutabréf í félaginu að nafnvirði kr. 895.000,-

Subscribe