Ny upplaga av: “A Textbook of Fixed Prosthodontics – the Scandinavian Approach”

Fastsittande protetik i olika former används i allt större utsträckning. Patienternas önskemål om funktionellt och estetiskt tilltalande tänder gör att nya material och metoder ständigt utvecklas och kraven på kunskap hos den behandlande tandläkaren ökar. Gothia Fortbildning ger nu ut den andra upplagan av A Textbook of Fixed Prosthodontics – the Scandinavian Approach.Boken ger nödvändiga kunskaper på området och tar upp den senaste forskningen och de senaste trenderna rörande bl.a. keramiska material, digitala tekniker och implantatbehandling, liksom estetiska aspekter på protetisk behandling.Författarna presenterar olika biologiska överväganden – ur kariologisk, endodontisk, ortodontisk och parodontologisk synpunkt – innan de går igenom aktuella metoder inom den fastsittande protetiken. De redogör för materialval, metodik och olika praktiska delmoment. Kliniska råd vävs genomgående in i texten.Boken vänder sig i första hand till studerande på grundutbildningen och till tandläkare under specialistutbildning. Den fungerar också som referensbok för allmäntandläkaren. Boken är en omarbetad andra upplaga med nya kapitel och färgbilder. Den är skriven på engelska för att passa en bredare målgrupp.De 32 författarna bakom A Textbook of Fixed Prosthodontics – the Scandinavian Approach är alla experter inom sina respektive områden.
Redaktörer för boken har varit Stig Karlsson, Krister Nilner och Björn L Dahl, samtliga professorer i oral protetik.För recensionsexemplar, intervjuförfrågningar, pressbilder eller andra frågor, vänligen kontakta:David Olsson på 08-462 26 75 eller david.olsson@gothiafortbildning.se 


Tags:

Subscribe

Media

Media