Metsä-Botnian Joutsenon tehtaasta hiilidioksidineutraali tuotantolaitos

Metsäliitto-konserniin kuuluvan Metsä-Botnian hallitus on päättänyt uusiutuvan energian käyttöä tehostavasta kaasutuslaitosinvestoinnista Joutsenon tehtaalle.

Investoinnilla korvataan meesauunilla käytettävä fossiilinen polttoaine puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Investoinnin ansiosta tehtaasta tulee normaalikäynnin aikana hiilidioksidineutraali laitos. Lisäksi kaasutuslaitoksessa hyödynnetään tehtaan ylijäämälämpöä puun kuoren kuivauksessa. Investointi on osoitus Botnian edelläkävijyydestä uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Kokonaisinvestointi on noin 20 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investoinnille energiatukea 4,2 miljoonaa euroa. Neuvottelut päälaitetoimittajista ovat käynnissä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2011 ja uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2012 lopulla. Rakennusvaiheessa investoinnin työllistävä vaikutus on noin 120 henkilötyövuotta.

Joutsenon tehdas tuottaa ECF-valkaistua havusellua puupitoisten painopapereiden sekä päällystettyjen paino- ja erikoispapereiden valmistukseen. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 650 000 tonnia vuodessa ja se työllistää noin 160 henkilöä. Tehtaan energiaomavaraisuusaste oli noin 170 prosenttia vuonna 2010.

Subscribe