Arabiske millioner til ABAX i Larvik - Skal bekjempe smugling og korrupsjon i Jordan

Jordans tollmyndigheter har som første land i verden valgt en digital løsning for å overvåke lastebiler på vei gjennom landet. Leverandøren er norsk. Electronic Tracking Systems AS, som er fusjonert inn i ABAX AS fra Larvik, har signert en millionavtale med det jordanske tollvesenet.

Jordan er transittland for langtransport i Midtøsten, noe som har medført store problemer med smugling og korrupsjon for tollmyndighetene. Som et ledd i arbeidet med å bekjempe denne kriminaliteten har de nå gått til innkjøp av det elektroniske sporingssystemet Transit Track Monitoring (TTM). Sporingssystemet er utviklet lokalt i Larvik og skal styrke myndighetenes kontroll med langtransporten. En «svart boks» blir montert inn i alle transportkjøretøyer som krysser grensen inn til Jordan, før kjøretøyet blir låst og plombert. Den svarte boksen sender signaler til en kommandosentral som slik kan overvåke at kjøretøyet overholder kjøreplanen. Om kjøretøyet avviker fra den planlagte ruten, eller foretar lengre stopp enn avtalt, går en alarm.

- Dette er en veldig viktig avtale for oss. Flåtekontroll og tracking er et voksende marked i hele verden. Avtalen er ett ledd i en leveranse til Jordan med en foreløpig ramme på 30 millioner kroner, sier administrerende direktør Petter Siqveland i ABAX.

Avtalen innebærer at samtlige tollstasjoner i Jordan tar i bruk systemet som har vært utprøvd på utvalgte tollstasjoner. Dette er banebrytende teknologi, og i prøveperioden har mer enn 50 land besøkt Jordan for å se på systemet.

Representanter for de jordanske tollmyndighetene har denne uken vært i Larvik og signert kontrakt med ABAX AS endelig godkjennelse som leverandør.

- Vi er veldig fornøyd med testresultatene. Systemet løfter det teknologiske nivået i det jordanske tollvesenet og vil være en viktig brikke for å bekjempe korrupsjon og smugling, uttalte ingeniør Arif al-Fitiani i det jordanske tollvesenet i forbindelse med signeringen.

- Systemet er også med på å bedre sjåførens sikkerhet. Med dette systemet vet vi til enhver tid hvor kjøretøyene befinner seg, og kan reagere raskt om noe skulle skje med et kjøretøy, sier Al-Fitiani.
 
Det er det innfusjonerte ETS AS som har utviklet produktet. Selskapet ble etablert for ti år siden og har utviklet elektroniske sporingsenheter for gjenfinning av kjøretøy, båter og last i inn- og utland, ved hjelp av GPS og GSM. ETS har også utviklet ABAX elektroniske kjørebok, et produkt som har blitt norgesledende i sitt segment. ABAX elektronisk kjørebok forenkler føring av kjørebøker for personer med yrkesbiler og har vist seg effektiv i å redusere kjøretøykostnader og hindre at yrkesbilsjåfører blir skjønnslignet av skattemyndighetene.

Selskapene har hatt en eventyrlig utvikling og har gått fra "null" til over 100 millioner kroner i omsetning på 18 måneder, og fra 5 til 60 ansatte.
I januar i år fusjonerte de to selskapene og ble til ABAX AS.


For ytterligere informasjon kontakt administrerende direktør i ABAX AS, Petter K. Siqveland, på mobil: 90 64 40 19 eller e-post: pks@abax.no