Ny ledelsesstruktur styrker Ambeas Norgevirksomhet

Report this content

Ambea tar nå, etter selskapets etablering og vekst i Norge i 2016, til en helhetlig tilnærming for å styrke sitt norske initiativ. Til ny daglig leder for Ambea i Norge utnevnes fra den 1 august 2017 Truls Navestad, for tiden leder av Heimta, en av de tre selskapene Ambea kjøpt i Norge. Truls Navestad blir også ny medlem i Ambeas konsernledelse.

 I 2016 har Ambea gjort tre oppkjøp innen støtte og bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, og åpnet syv nye boliger i egen regi i Norge.

- Vi er fokusert på at alle våre virksomheter skal levere høy kvalitet i alle ledd. Vi tar nå nytte av det beste fra både Sverige og Norge for å bygge en sterk Norgeorganisasjon. Ambea har mer enn 20 års erfaring av omsorg og sammen med den bransjekompetanse som finnes i Norge, Med en lokalt forankret ledelsegruppe och Truls Navestad som daglig leder har vi et meget godt grunnlag å bygge videre på. Truls har startet og vellykket drevet Heimta i flere år, og vi ser at han er rett person å ta virksomheten til neste skritt, sier Ambeas CEO Fredrik Gren.

- Jeg er begeistret og beæret over å få denne muligheten til å kombinere den kompetanse og systemer som har gjort Ambea til kvalitetsledende i Sverige med vår norske erfaring. Målet er å bygge langsiktig mot en markedsledende posisjon i Norge, sier Truls Navestad.

- Parallellt investerer vi for å bygge en plattform som gjør oss til en ledende kvalitetsaktør og sikrer langsiktig vekst i Norge. Vi ser på tvers av organisasjonen, og skaper en helhetlig forvaltning for kvalitetssikringsprosedyrer og økonomistyring, og tilpasser for Norge vårt bransjeledende ledningssystem Qualimax. I tillegg introduserer vi våre spesifikke omsorgsutdanninger, for eksempel ledelse av omsorg, lavaffektiv tilnærming, etc., sier Fredrik Gren.

Ved siden av Truls Navestad tillsettes en ny CFO, og sammen med HR-leder, kvalitetsleder og markedansvarlig etablerer vi et sterkt lederteam som for i oppgave å utvikle Ambeas norske virksomhet.

Den nåværende Norgesjefen Agneta Lindgren, som har jobbet med funksjonshemming i Ambea i 17 år, går til en senior rådgiverrolle til Ambeas CEO og vil fortsette å bidra med sin kompetanse til ledelsen og til Truls Navestad i hans nye rolle.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Louise Tjeder, IR- og Strategisjef

Telefon: +46 73 143 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se 

Nanna Wedar, Kommunikationssjef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

_________________________________________________________________________________

Ambea virker innen pleie og omsorg med ca 14 000 medarbeidere. Vi tillbyr tjenester innen funksjonshemmelse, individe- og familieomsorg og omsorg av eldre med fokus på bolig i egen regi. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verlden litt bedre, et menneske av gangen. Per den 31 desember 2016 hadde Ambea ca 6 200 bedder og 1 300 skole/dagligvirksomhetsplasser på ca 460 enheter i Sverige og Norge. Total inntek og justert EBITA för regnskapsåret 2016 oppgikk til 5 409 millioner SEK og 456 millioner SEK. Sellskapet ble grundet i 1996, har hovedkontor i Solna og er notert på NASDAQ Stockholm. www.ambea.com  

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker