Aspiro AB (publ): Regnskap januar – september 2008

Vekst innenfor alle nye forretningsområder og mange nye viktige samarbeidsavtaler

Rapportperiode juli – september 2008

• Nettoomsettingen utgjorde 106,9 MSEK (101,5 MSEK). 14 prosent vekst innenfor nye forretningsområder.
• EBITDA ble 9,0 MSEK (10,4 MSEK). Resultatet er belastet med engangskostnader på cirka 7 MSEK, der cirka 5,6 MSEK gjelder spareprogram som skal redusere kostnadene med 20-25 MSEK per år. Resultatet etter skatt ble 6,4 MSEK (3,9 MSEK).
• Avtale med Opplysningen Mobil AS om salg av Aspiros søkevirksomhet for 145 MNOK.
• Eksklusive søkevirksomheten utgjorde nettoomsettingen 90,7 MSEK (86,0 MSEK) og EBITDA ble -4,2 MSEK (-1,0 MSEK). Resultatet er belastet med engangskostnader på cirka 7 MSEK.
• Oppkjøp av resterende aksjer i Mobile Entry for 4,25 MNOK. Oppkjøpet tilfører Aspiro en teknisk plattform og styrker kundebasen innenfor forretningsområdet Mobile Solutions.
• Mobile Solutions signerte en ny avtale for teknisk løsning og interaktive tjenester til SBS Radio AB og TV3 Latvia. Aspiros musikkløsning ble valgt for Platekompaniet og djuice sin digitale musikksatsning.
• Rubberducks mobil-TV løsning ble valgt av Sonofon i Danmark og Tele2 i Estland.

Etter periodens utgang

• Telenor Sverige valgte Aspiro som hovedleverandør av ringetoner, spill, bilder, animasjoner og video.
• Konkurransetilsynet vurderer å ikke godkjenne sammenslåingen mellom Aspiros og Opplysningens søkevirksomheter. Siden salget vil skje etter 1. november, som i utgangspunktet planlagt, utløste dette valutaforsikring med forfallsdato 5. november. Dette genererer en valutagevinst på 4,5 MSEK i fjerde kvartal.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristin Breivik Eldnes
Informasjonsansvarlig Norge
Tlf: +47 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
Administrerende direktør
Tlf: +47 901 81 528
e-post: gunnar.sellag@aspiro.com


Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 7. november 2008 klokken 8.30.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker