IGE: Bindende konverteringstilsagn mottatt for mer enn 95% av aksjonærenes lån. Informasjon om rett til gratisaksjer i IGE Diamonds

IGE Resources AB (publ) minner aksjonærene på at siste frist for å bekrefte konvertering av lån til aksjer i IGE med ytterligere rett til gratisaksjer i IGE Diamond AB er tirsdag 17. desember 2013.

IGE har allerede fått bindende konverteringstilsagn for mer enn 95% av aksjonærenes lån til selskapet. IGEs gjeld vil dermed bli redusert med ca. SEK 17 millioner.

For å opprettholde sin eierandel på ca. 29,7% vil IGEs største aksjonær Altro Invest AB tilføre selskapet ytterligere kapital utover de SEK 4 millioner de allerede har lånt til selskapet. Totalbeløpet vil nå bli konvertert til aksjer på tidligere annonserte betingelser.

Som et resultat vil et beløp på totalt ca. SEK 18,5 millioner registreres som ny egenkapital, noe som muliggjør en ytterligere opptrapping av investeringstakten i IGEs datterselskap Nickel Mountain AB. 

Umiddelbart etter utstedelse og registrering av de nye aksjene i det svenske Bolagsverket vil IGE besørge utdeling til aksjonærene. Tidspunkt for utdelingen vil bli annonsert om kort tid. 

Aksjonærene i IGE vil som tidligere annonsert få tildelt én gratisaksje i IGE Diamond AB for hver eiet aksje i IGE på en dato som ennå ikke er fastsatt. Aksjene som mottas i forbindelse med ovennevnte konverteringstilsagn gir samme rett til ytterligere gratisaksjer, noe som medfører at denne datoen vil påvirkes av utdelingsdagen nevnt ovenfor. Siste dag for handel i IGE som inkluderer retten til gratisaksjer vil bli annonsert om kort tid.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

.

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker