IGE: En finansiell transaksjon har med umiddelbar virkning tilført selskapet ca 10 millioner SEK i kontanter

IGE Resources AB (publ) har sluttført en avtale om å kjøpe visse finansielle eiendeler. Effektene av denne transaksjonen er blant annet at IGE med umiddelbar virkning har fått et positivt kontanttilskudd på ca. 10 millioner svenske kroner før transaksjonskostnadene på ca. 5%. Samtidig vil IGE benytte deler av tidligere års akkumulerte underskudd.

Regnskapsmessig vil oppkjøpet få en positiv resultateffekt på om lag 10 MSEK, noe som også blir den estimerte likviditetseffekten i konsernbalansen.

Likviditetstilskuddet vil styrke konsernets finansielle situasjonen ytterligere og vil forbedre evnen til å gjennomføre et godt og balansert arbeidsprogram i 2014 på konsernets viktigste ressurs, Nickel Mountain prosjektet i Rönnbäcken.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB (under navneendring til Nickel Mountain Group AB)

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk vår hjemmeside på www.ige.se eller www.nickelmountain.se

Abonner

Dokumenter og linker