IGE: IGE Resources utnämner ny VD

IGE Resources AB (publ), som kommer att namnändras till Nickel Mountain Group AB, meddelar att företaget har utnämnt Torbjörn Ranta som ny VD för IGE Resources samt för dess dotterbolag Nickel Mountain Resources AB (publ) fr o m 2014-01-01. Torbjörn Ranta har över 15 års erfarenhet från naturresurssektorn och har arbetat som VD för bl a Vostok Nafta (portföljinvesteringar inom olja & gassektorn), Vostok Oil (oljeproduktion) samt Central Asia Gold (guldproduktion).

Torbjörn Ranta kommer att ersätta Björn Rohdin, som har varit tillförordnad VD samt styrelsemedlem sedan årsstämman 2013-08-02. Rohdin har arbetat med resten av styrelsen för att omstrukturera koncernen samt säkra finansiering. Björn Rohdin kommer fortsatt kvarstå som styrelsemedlem. “Nu när vi avslutat den första akuta omstruktureringsfasen och det är dags att driva nickelprojektet Rönnbäcken framåt, är vi mycket nöjda över att Torbjörn Ranta kommer att arbeta med oss, kommenterar Björn Rohdin.  

Torbjörn Ranta kommer att få stöd från ett erfaret projektteam, med Rolf Ritzén som projektledare. Ritzén har over 30 års internationell ledningserfarenhet av gruv- och anrikningsverksamhet inom basmetaller. Han har arbetat över 10 år som chef för Bolidens dagbrottsgruva Aitik som producerar koppar och guld i norra Sverige, och var involverad i “feasibility”-studien för Aitiks utbyggnadsprojekt för att öka produktionen från 18 miljoner ton till 36 miljoner ton per år. Rolf Ritzén har arbetat med Rönnbäckenprojektet inom olika områden, bland annat med infrastrukturfrågor samt utarbetade den preliminära gruvbrytningsplanen. Rolf Ritzén bor och har arbetat i Norrland under större delen av sin karriär. Projektteamet kommer att bestå av flera andra erfarna specialister, bland annat Nickel Mountains chefsgeolog Johan Sjöberg (tidigare vid Dragon Minings gruva Svartliden i Storumans kommun, där han innehade flera positioner inom gruvgeologi och gruvnära prospektering), metallurgiexperten Martyn Hay från Eurus Minerals Consultants, samt Lars Carnerud (konsult för lokal dialog) som har arbetat över 30 år inom ledande positioner för Boliden.  

Fredric Bratt anser att det nu är möjligt att gå vidare och har valt att lämna Nickel Mountain Resources för att tillträda en ny befattning i ett annat bolag. “Vi har uppnått en mängd milstolpar under de senaste 6 åren, som resulterat i en betydande mineraltillgång om 668 miljoner ton i kategorin Känd och Indikerad enligt den internationella standarden NI 43-101, samt tre bearbetningskoncessioner. Vi har utvecklat Rönnbäcken från ett tidigt prospekteringsstadium till ett av de största nickelsulfidprojekten i Europa, som nu är redo att påbörja nästa etapp i sin utveckling, en Pre-Feasibility studie samt de miljöstudier som krävs för att sammanställa en ansökan om miljötillstånd.”

Ordförande Stefan Persson kommenterar: “Fredric Bratt har haft en helt avgörande betydelse för att utveckla Rönnbäckenprojektet till vad det är idag. Jag vill passa på att tacka honom för hans ledarskap, bidrag och hängivna engagemang för projektet. Vi önskar honom all framgång.”

“Med Torbjörn Rantas långa erfarenhet, med stöd från den nuvarande styrelsen och ett erfaret projektteam, och efter omstruktureringen av IGE Resources till ett bolag fokuserat på Rönnbäckentillgången, har vi nu en solid plattform för att kunna driva nickelprojektet framåt,” tillägger Stefan Persson.

För information om innehållet i detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Stefan Persson
Styrelseordförande, IGE Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 70 486 21 90
E-post:
info@ige.se

IGE Resources AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Oslo Börs (ticker: IGE). Se www.ige.se för ytterligare information.

Abonner

Dokumenter og linker