IGE: Oppsummering fra ekstraordinær generalforsamling 22. november

Alle forslag fra styret ble enstemmig vedtatt av den ekstraordinære generalforsamling som ble avholdt fredag ​​den 22. november 2013, inkludert:

• Navnet på morselskapet IGE Resources AB (publ) skal endres til Nickel Mountain Group AB (publ).

• Styret ble gitt alle fullmakter til å ta nødvendige initiativ mot de tidligere styremedlemmene som var involvert i Ghana Gold transaksjonen.

• IGE Diamond AB vil bli separert fra morselskapet. Aksjonærene i morselskapet vil motta én aksje i IGE Diamond AB for én aksje i Nickel Mountain Group AB (publ) på en dato som vil bli fastsatt av styret.

• Styret ble gitt fullmakt til å utstede nye aksjer i henhold til forslag fra styret under punkt nr. 9 i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt

Stefan Persson

Styreformann, Nickel Mountain Group (publ)

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

 

Nickel Mountain Group AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker