IGE: Påminnelse om IGE Resources ABs vedtatte omvendte aksjesplitt 10:1

Det vises til melding fra selskapet 9. desember 2013.

Aksjene i IGE Resources AB noteres eks omvendt splitt (spleis) fra og med i morgen, fredag 13. desember 2013.

10 gamle aksjer gir 1 ny aksje.

Utestående aksjer etter spleis: 18.174.992

Nytt ISIN nummer: SE0005569100

Aksjene i IGE Resources AB noteres med nytt pålydende fra og med i morgen, fredag 13 desember 2013.

Ny - pålydende: SEK 0,50

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, Nickel Mountain Group AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

Nickel Mountain Group AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker