IGE: Tegning i konvertibelt lån

Styremedlem i IGE Resources AB (IGE), Svein Breivik, har tegnet seg for NOK 300 000 i IGE's pågående konvertible lånetilbud. Lånet vil i henhold til tilbudet til NOK 0,38 pr. aksje, tilsvarende 789 474  aksjer.

Svein Breivik har tidligere lånt IGE totalt SEK 150 000, som etter konvertering til aksjer på de angjeldende betingelsene vil tilsvare 485 315 aksjer.

Totalt antall aksjer kontrollert av Svein Breivik vil bli 2 553 779 etter konverteringene.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker