IGE's største eier Altro Invest AB deltar med en 29,7% andel i det konvertible lånet

Altro Invest AB har informert IGE Resources AB (IGE) om at de vil delta med en 29,7% andel i den konvertible lånefasiliteten som IGE tilbyr sine aksjonærer frem til og inkludert 8. november 2013. Det rentebærende og sikrete lånet på 4 millioner SEK som Altro allerede har gitt til IGE vil, helt eller delvis, omdefineres til et rentefritt, usikret og konvertibelt lån i samsvar med lånetilbudet som IGE har tilbudt sine aksjonærer. I den utstrekning som er nødvendig for å oppettholde sin eierandel på 29,7% i IGE, vil Altro også tilføre ny kapital, uansett størrelsen på det totale beløpet som tilføres fra IGE's andre aksjonærer.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stokholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.nickelmountain.se eller www.ige.se for mere detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker