NMG: Flagging

I forbindelse med den Ekstraordinære Generalforsamlingen i Nickel Mountain Group AB (NMG), som skal avholdes på torsdag 8. mai 2014, har varamann til Styret Erlend Dunér Henriksen mottatt fullmakter for å representere og stemme for 7,894,342 aksjer eiet av minoritetsaksjonærene. Inkludert 33,501 aksjer eiet av hans heleide selskap Renud Invest AS, representerer dette 37.35% av det totale antallet utestående aksjer og stemmeretter i selskapet.

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til seksjon 4 i den norske Verdipapirhandelsloven.

For information, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamedlem til Styret

Mobil: +47 920 18 950

Email: erlend@henriksen.as

Abonner

Dokumenter og linker