NMG: Flagging

I forbindelse med den Ordinære Generalforsamlingen i Nickel Mountain Group AB (NMG), som skal avholdes på onsdag 4. juni 2014, har varamann til Styret Erlend Dunér Henriksen mottatt fullmakter for å representere og stemme for 7.891.327 aksjer eiet av minoritetsaksjonærene. Etter den siste endringen i antall utestående aksjer, representerer dette 34,76% av samtlige aksjer og stemmeretter i selskapet.

Erlend Dunér Henriksen kontrollerer selv 148.498 aksjer eiet av hans heleide selskap Renud Invest AS.

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til seksjon 4 i den norske Verdipapirhandelsloven.

For information, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamedlem til Styret

Mobil: +47 920 18 950

Email: erlend@henriksen.as

Abonner

Dokumenter og linker