NMG: Nickel Mountain Group vurderer låneopptak

Nickel Mountain Group ("NMG") overveier i samsvar med tidligere offentliggjort informasjon, og parallelt med andre alternativer som undersøkes, om det er mulig å innhente kortsiktig finansiering. Målet vil være å spørre en begrenset gruppe aksjonærer og andre investorer om å yte avdragsfrie og usikrede lån med en løpetid på maksimalt 12 måneder. Renten som tilbys vil være 10% p.a. NMG vil oppdatere markedet så snart konkrete avtaler eventuelt foreligger i denne forbindelse.

For og på vegne av styret i Nickel Mountain Group AB:

Torbjörn Ranta

Managing Director

For information om denne saken, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann til Styret

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

For generell information, vennligst kontakt:

Torbjörn Ranta

Managing Director

Tel: +46 8 402 28 00

Mobil: +46 708 855504

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

Abonner

Dokumenter og linker