Monobank ASA: MONO-ME - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA i Bankens lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen den 8. november 2017 klokken 13.00.

Følgende saker står på agendaen: 

1. åpning av møtet og registrering av fremmøte

2. valg av møteleder

3. valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

4. godkjennelse av innkalling og agenda

5. vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med rettet emisjon

6. fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon

7. fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

8. godkjennelse av aksjekjøpsprogram

9. emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjekjøpsprogram

Vedlagt innkalling og fullmaktsskjema. Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen 6. november 2017 til ir@monobank.no eller pr. post.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Monobank ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12