START AV TEGNINGSPERIODE FOR ETTERFØLGENDE EMISJON OG NOTERING AV AKSJER UTSTEDT VED DEN RETTEDE EMISJONEN

Aksjonærer per 12. februar 2009 (datoen for den Rettede Emisjonen) som ikke var invitert til å delta i den Rettede Emisjonen, vil ha prioritet ved tildeling i Tilbudet med opp til ½ aksje per aksje eid per 12. februar 2009 i overensstemmelse med tildelingsprinsippene beskrevet i prospektet. Aksjer i Tilbudet kan også tegnes av private investorer i Norge og institusjonelle investorer i Norge og utlandet underlagt salgsrestriksjonene i prospektet, dog vil slike tegnere ikke ha prioritet ved tildeling og vil som en følge av dette ikke være sikret tildeling av aksjer. For øvrig gjelder de tildelingsprinsipper som fremkommer i prospektet.
 
Oslo Børs godkjente prospektet for Tilbudet 13. mars 2009. Tegningsperioden starter i dag, 16. mars 2009, og avsluttes 30. mars 2009 kl 17:30 (CET). Tegningskurs per aksje er NOK 5, tilsvarende tegningskursen for aksjene i den Rettede Emisjonen. Se prospektet for tegningsblankett og ytterligere detaljer om Tilbudet.
 
Prospektet omfater også notering av de 28 000 000 aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen. Disse aksjene vil bli notert på Oslo Børs i dag. Det vises til melding til Oslo Børs datert 20. februar 2009 hvor BWG Homes informerte om økning av den registrerte aksjekapitalen med NOK 28 000 000, tilsvarende 28 000 000 aksjer.
 
Aksjene utstedt ved den Rettede Emisjonen har, i påvente av ferdigstillelse av prospektet av BWG Homes og godkjennelsen av prospektet av Oslo Børs, vært registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med et annet ISIN-nummer enn BWG Homes' noterte aksjer.
 
Det totale antall utestående aksjer i BWG Homes og det totale antall noterte aksjer etter noteringen av aksjene utstedt ved den Rettede Emisjonen er 94 000 000. Alle aksjer i selskapet er fra i dag registrert under det samme ISIN-nummer i VPS.
 
Prospektet sendes til BWG Homes' aksjonærer og er også tilgjengelig på www.bwghomes.no, www. arcticsec.no og på kontoret til  BWG Homes og kontoret til tilrettelegger.
 
Arctic Securities ASA er engasjert som tilrettelegger for Tilbudet.
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
 
Lars Nilsen, CEO, tlf. +47 23 24 60 00
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625
 
 
Important Notices
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.
 
The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of BWG Homes ASA (BWG). Arctic Securities ASA is acting exclusively for BWG and no one else and will not be responsible to anyone other than BWG for providing the protections afforded to its clients, or for advice in relation to the contemplated private placement and possible subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.
 
The distribution of this announcement and other information in connection with the Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
 
This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.
 
This announcement is not an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any BWG shares or other securities of BWG in the United States or in any other jurisdiction. The BWG shares have not been and will not be registered under the applicable securities laws of the United States, Australia, Canada or Japan and may not be offered or sold within the United States, Australia, Canada or Japan.
 
In the United Kingdom, this announcement is directed only at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the Financial Promotion Order), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement is directed only at such persons and must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not such persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available in the United Kingdom only to such persons and will be engaged in only with such persons and no other persons in the United Kingdom should rely or act upon this announcement.
 
All investment is subject to risk. The value of the BWG shares may go down as well as up. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker