Utbytteinformasjon

Styret i BWG Homes ASA har besluttet å foreslå et utbytte på kr 2,00 per aksje. Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar forslaget, vil aksjene noteres eksklusiv utbytte fra og med 22. mai 2008. Utbyttet vil bli utbetalt 30. mai 2008 til aksjonærer som per 21. mai 2008 er registrert i VPS.

 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.